Bảng giá Tên miền Việt Nam và Quốc Tế tại P.A Việt Nam

Photo of author

 Tên miền .VN giảm 50%Tên miền Quốc Tế Đăng ký mới Gia hạn Chuyển Tên miền về P.A
. com  Giảm 220K

319.000
đ

99.000 đ
Giá khuyễn mãi thêm chỉ vận dụng cho năm tiên phong khi ĐK tên miền từ 2 năm trở lên

Đăng Ký

319.000 đ đ
Chuyển về
239.000
. net  Giảm 220K

339.000
đ

119.000 đ
Giá khuyễn mãi thêm chỉ vận dụng cho năm tiên phong khi ĐK tên miền từ 2 năm trở lên

Đăng Ký

339.000 đ đ
Chuyển về
276.000
. us

Quý khách vui lòng cung cấp thông tin để đăng ký tên miền theo quy định sau:

Tên miền .us không cho phép ẩn thông tin whois.
Trong khi cung cấp thông tin chi tiết liên lạc cho tên miền của Mỹ, bạn sẽ được yêu cầu để xác định thông tin cho Nexus (http://www.neustar.us/), liên quan tới:
Mục đích sử dụng: Các tên miền được đăng ký là để sử dụng kinh doanh (lợi nhuận / phi lợi nhuận), sử dụng cá nhân, v.v…(Lựa chọn 01 trong các thông tin bên dưới)
P1—Business use for profit.
P2—Non-profit business, club, association, religious organization, and so on.
P3—Personal use.
P4—Education purposes.
P5—Government purposes.
Thông tin phân loại: Người đăng ký tên miền là một cư dân / công dân của Hoa Kỳ, hoặc các tên miền được đăng ký cho một tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ, hoặc có một văn phòng hoặc cơ sở đó.(Lựa chọn 01 trong các thông tin bên dưới)
C11—A citizen of the U.S. or any of its territories.
C12—A permanent resident of the U.S. or any of its territories.
C21—An organization incorporated within the U.S.
C31—An entity that regularly engages in lawful activities in the U.S.
C32—An entity that has an office or other facility in the U.S.

Nếu chủ thể không phản hồi hoặc không cung cấp được thông tin theo yêu cầu thì tên miền sẽ bị thu hồi mà không được hoàn phí.

249.000
đ

Đăng Ký

249.000đ đ
Chuyển về
219.000
. co.uk

Đăng ký ít nhất 2 năm.
Nếu quốc gia của Chủ thể đăng ký tên miền .uk Cấp 2 không phải là Anh, thì phải thêm một thông tin liên hệ dịch vụ (Service Contact) tại thời điểm đăng ký hoặc sửa đổi liên hệ. Thông tin Liên hệ này phải là một địa chỉ hợp lệ tại Anh, với các nước là Vương quốc Anh (GB), Isle of Man (IM), Jersey (JE) hoặc Guernsey (GG). Registry sẽ gửi tất cả các giao tiếp vật lý dành cho tên miền đến địa chỉ này.

305.000
đ

Đăng Ký

305.000đ đ
Chuyển về
268.000
. biz

400.000
đ

Đăng Ký

400.000đ đ
Chuyển về
352.000
. bz

791.000
đ

Đăng Ký

791.000đ đ
Chuyển về
696.000
. ws

904.000
đ

Đăng Ký

904.000đ đ
Chuyển về
796.000
. agency

508.000
đ

Đăng Ký

508.000đ đ
Chuyển về
447.000
. bargains

664.000
đ

Đăng Ký

664.000đ đ
Chuyển về
584.000
. cheap

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. zone

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. boutique

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. pink

446.000
đ

Đăng Ký

446.000đ đ
Chuyển về
392.000
. blue

446.000
đ

Đăng Ký

446.000đ đ
Chuyển về
392.000
. red

446.000
đ

Đăng Ký

446.000đ đ
Chuyển về
392.000
. farm

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. cc

271.000
đ

Đăng Ký

271.000đ đ
Chuyển về
238.000
. viajes

1.107.000
đ

Đăng Ký

1.107.000đ đ
Chuyển về
974.000
. limo

1.139.000
đ

Đăng Ký

1.139.000đ đ
Chuyển về
1.002.000
. mobi

495.000
đ

Đăng Ký

495.000đ đ
Chuyển về
436.000
. codes

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. partners

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. christmas

915.000
đ

Đăng Ký

915.000đ đ
Chuyển về
805.000
. blackfriday

3.051.000
đ

Đăng Ký

3.051.000đ đ
Chuyển về
2.685.000
. rest

791.000
đ

Đăng Ký

791.000đ đ
Chuyển về
696.000
. services

664.000
đ

Đăng Ký

664.000đ đ
Chuyển về
584.000
. vision

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. fish

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. parts

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. industries

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. pub

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. community

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. cleaning

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. catering

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. cards

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. marketing

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. holiday

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. buzz

1.130.000
đ

Đăng Ký

1.130.000đ đ
Chuyển về
994.000
. photo

610.000
đ

Đăng Ký

610.000đ đ
Chuyển về
537.000
. gift

407.000
đ

Đăng Ký

407.000đ đ
Chuyển về
358.000
. guitars

3.051.000
đ

Đăng Ký

3.051.000đ đ
Chuyển về
2.685.000
. pics

610.000
đ

Đăng Ký

610.000đ đ
Chuyển về
537.000
. events

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. productions

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. report

443.000
đ

Đăng Ký

443.000đ đ
Chuyển về
390.000
. supply

443.000
đ

Đăng Ký

443.000đ đ
Chuyển về
390.000
. supplies

443.000
đ

Đăng Ký

443.000đ đ
Chuyển về
390.000
. futbol

288.000
đ

Đăng Ký

288.000đ đ
Chuyển về
253.000
. trình làng

506.000
đ

Đăng Ký

506.000đ đ
Chuyển về
445.000
. eu

Các tiêu chí đủ điều kiện để đăng ký một tên miền .eu được như được liệt kê dưới đây:
1. Doanh nghiệp phải có văn phòng đăng ký, trung tâm hành chính hoặc địa điểm kinh doanh trong cộng đồng châu Âu.
2. Tổ chức thành lập trong Cộng đồng châu Âu không ảnh hưởng đến việc áp dụng luật quốc gia.
3. Cá nhân cư trú tại Cộng đồng châu Âu.

Domain này transfer không cần unlock.

Chủ thể phải gia hạn domain trước ngày hết hạn 30 ngày.

362.000
đ

Đăng Ký

362.000đ đ
Chuyển về
319.000
. dance

506.000
đ

Đăng Ký

506.000đ đ
Chuyển về
445.000
. exposed

443.000
đ

Đăng Ký

443.000đ đ
Chuyển về
390.000
. democrat

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. foundation

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. ninja

475.000
đ

Đăng Ký

475.000đ đ
Chuyển về
418.000
. condos

1.107.000
đ

Đăng Ký

1.107.000đ đ
Chuyển về
974.000
. fo

1.489.000
đ

Đăng Ký

1.489.000đ đ
Chuyển về
1.310.000
. saarland

678.000
đ

Đăng Ký

678.000đ đ
Chuyển về
597.000
. tel

Domain .tel không cho phép thay đổi DNS. Sau khi đăng ký doman này, Quý khách vui lòng login vào

https://support.pavietnam.vn/login.php để yêu cầu kỹ thuật hướng dẫn các khởi tạo và quản trị tên miền này.

429.000
đ

Đăng Ký

429.000đ đ
Chuyển về
378.000
. in

610.000
đ

Đăng Ký

610.000đ đ
Chuyển về
537.000
. name

292.000
đ

Đăng Ký

292.000đ đ
Chuyển về
257.000
. maison

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. com.co

271.000
đ

Đăng Ký

271.000đ đ
Chuyển về
238.000
. net.co

271.000
đ

Đăng Ký

271.000đ đ
Chuyển về
238.000
. tienda

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. flights

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. nom.co

271.000
đ

Đăng Ký

271.000đ đ
Chuyển về
238.000
. cruises

1.107.000
đ

Đăng Ký

1.107.000đ đ
Chuyển về
974.000
. villas

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. properties

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. social

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. rentals

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. vacations

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. immobilien

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. xxx

Domain .xxx yêu cầu phải active sau khi đăng ký mới có thể sử dụng được.

Vì vậy, sau khi đăng ký domain .xxx, Quý khách vui lòng liên hệ kỹ thuật tại https://support.pavietnam.vn để Chúng tôi hướng dẫn Quý khách active tên miền.

Muốn khởi tạo domain .XXX, Quý khách cần một mã code. Mã thông báo của bạn được cung cấp bởi .XXX Registry. Các mã thông báo là tùy chọn, nhưng mà không có một mã thông báo hợp lệ tên miền của bạn sẽ không giải quyết.

Lần đầu tiên .XXX Registrants (được xác định theo địa chỉ email đăng ký của bạn) sẽ nhận được một email từ .XXX Registry để tham gia cộng đồng tài trợ và nhận được mã thông báo của bạn. Nếu bạn có một mã thông báo bạn có thể tìm thấy nó ở www.icmregistry.com bằng cách đăng nhập vào cổng thông tin Tài khoản của tôi bằng cách sử dụng đăng ký liên hệ Địa chỉ Email trên tên miền. Bạn có thể cập nhật tên miền của bạn với các mã thông báo bất cứ lúc nào trong bảng điều khiển miền tài khoản của bạn.

3.322.000
đ

Đăng Ký

3.322.000đ đ
Chuyển về
2.923.000
. works

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. expert

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. kiwi

949.000
đ

Đăng Ký

949.000đ đ
Chuyển về
835.000
. watch

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. cool

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. build

1.921.000
đ

Đăng Ký

1.921.000đ đ
Chuyển về
1.690.000
. pw

475.000
đ

Đăng Ký

475.000đ đ
Chuyển về
418.000
. photography

508.000
đ

Đăng Ký

508.000đ đ
Chuyển về
447.000
. technology

508.000
đ

Đăng Ký

508.000đ đ
Chuyển về
447.000
. guru

754.000
đ

Đăng Ký

754.000đ đ
Chuyển về
664.000
. photos

443.000
đ

Đăng Ký

443.000đ đ
Chuyển về
390.000
. bike

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. clothing

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. holdings

1.107.000
đ

Đăng Ký

1.107.000đ đ
Chuyển về
974.000
. plumbing

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. singles

664.000
đ

Đăng Ký

664.000đ đ
Chuyển về
584.000
. ventures

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. camera

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. equipment

443.000
đ

Đăng Ký

443.000đ đ
Chuyển về
390.000
. estate

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. gallery

443.000
đ

Đăng Ký

443.000đ đ
Chuyển về
390.000
. graphics

443.000
đ

Đăng Ký

443.000đ đ
Chuyển về
390.000
. lighting

443.000
đ

Đăng Ký

443.000đ đ
Chuyển về
390.000
. contractors

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. construction

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. directory

443.000
đ

Đăng Ký

443.000đ đ
Chuyển về
390.000
. kitchen

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. diamonds

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. enterprises

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. tips

508.000
đ

Đăng Ký

508.000đ đ
Chuyển về
447.000
. voyage

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. recipes

1.107.000
đ

Đăng Ký

1.107.000đ đ
Chuyển về
974.000
. careers

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. shoes

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. sexy

791.000
đ

Đăng Ký

791.000đ đ
Chuyển về
696.000
. domains

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. systems

508.000
đ

Đăng Ký

508.000đ đ
Chuyển về
447.000
. management

443.000
đ

Đăng Ký

443.000đ đ
Chuyển về
390.000
. center

443.000
đ

Đăng Ký

443.000đ đ
Chuyển về
390.000
. academy

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. computer

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. tư vấn

508.000
đ

Đăng Ký

508.000đ đ
Chuyển về
447.000
. email

508.000
đ

Đăng Ký

508.000đ đ
Chuyển về
447.000
. solutions

508.000
đ

Đăng Ký

508.000đ đ
Chuyển về
447.000
. training

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. builders

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. repair

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. camp

1.139.000
đ

Đăng Ký

1.139.000đ đ
Chuyển về
1.002.000
. glass

1.110.000
đ

Đăng Ký

1.110.000đ đ
Chuyển về
977.000
. education

508.000
đ

Đăng Ký

508.000đ đ
Chuyển về
447.000
. institute

443.000
đ

Đăng Ký

443.000đ đ
Chuyển về
390.000
. ceo

Giá chỉ dành cho domain 4 ký tự trở lên.
Đối với domain .ceo 3 ký tự giá sẽ là : 14.512.500vnd

2.215.000
đ

Đăng Ký

2.215.000đ đ
Chuyển về
1.949.000
. menu

949.000
đ

Đăng Ký

949.000đ đ
Chuyển về
835.000
. coffee

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. florist

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. house

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. solar

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. international

508.000
đ

Đăng Ký

508.000đ đ
Chuyển về
447.000
. dating

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. bar

1.526.000
đ

Đăng Ký

1.526.000đ đ
Chuyển về
1.343.000
. capital

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. engineering

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. exchange

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. gripe

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. moda

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. tax

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. fund

1.107.000
đ

Đăng Ký

1.107.000đ đ
Chuyển về
974.000
. furniture

1.107.000
đ

Đăng Ký

1.107.000đ đ
Chuyển về
974.000
. claims

1.107.000
đ

Đăng Ký

1.107.000đ đ
Chuyển về
974.000
. finance

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. insure

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. bayern Chủ thể phải cung ứng thông tin liên hệ tại Cộng hòa liên bang Đức

848.000
đ

Đăng Ký

848.000đ đ
Chuyển về
746.000
. lease

1.107.000
đ

Đăng Ký

1.107.000đ đ
Chuyển về
974.000
. university

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. financial

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. healthcare

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. clinic

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. dental

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. surgery

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. cash

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. discount

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. fitness

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. church

754.000
đ

Đăng Ký

754.000đ đ
Chuyển về
664.000
. life

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. guide

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. surf

655.000
đ

Đăng Ký

655.000đ đ
Chuyển về
576.000
. beer

655.000
đ

Đăng Ký

655.000đ đ
Chuyển về
576.000
. direct

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. place

339.000
đ

Đăng Ký

339.000đ đ
Chuyển về
298.000
. đơn hàng

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. associates

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. truyền thông

754.000
đ

Đăng Ký

754.000đ đ
Chuyển về
664.000
. kaufen

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. consulting

754.000
đ

Đăng Ký

754.000đ đ
Chuyển về
664.000
. town

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. toys

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. nyc

791.000
đ

Đăng Ký

791.000đ đ
Chuyển về
696.000
. fail

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. limited

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. wtf

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. care

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. cooking

655.000
đ

Đăng Ký

655.000đ đ
Chuyển về
576.000
. country

633.000
đ

Đăng Ký

633.000đ đ
Chuyển về
557.000
. fishing

655.000
đ

Đăng Ký

655.000đ đ
Chuyển về
576.000
. horse

655.000
đ

Đăng Ký

655.000đ đ
Chuyển về
576.000
. rodeo

185.000
đ

Đăng Ký

185.000đ đ
Chuyển về
163.000
. vodka

655.000
đ

Đăng Ký

655.000đ đ
Chuyển về
576.000
. republican

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. vet

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. soy

775.000
đ

Đăng Ký

775.000đ đ
Chuyển về
682.000
. investments

2.088.000
đ

Đăng Ký

2.088.000đ đ
Chuyển về
1.837.000
. credit

2.088.000
đ

Đăng Ký

2.088.000đ đ
Chuyển về
1.837.000
. accountants

2.088.000
đ

Đăng Ký

2.088.000đ đ
Chuyển về
1.837.000
. loans

2.088.000
đ

Đăng Ký

2.088.000đ đ
Chuyển về
1.837.000
. schule

443.000
đ

Đăng Ký

443.000đ đ
Chuyển về
390.000
. gratis

443.000
đ

Đăng Ký

443.000đ đ
Chuyển về
390.000
. city

443.000
đ

Đăng Ký

443.000đ đ
Chuyển về
390.000
. reisen

443.000
đ

Đăng Ký

443.000đ đ
Chuyển về
390.000
. desi

393.000
đ

Đăng Ký

393.000đ đ
Chuyển về
346.000
. hiphop

3.051.000
đ

Đăng Ký

3.051.000đ đ
Chuyển về
2.685.000
. creditcard

3.132.000
đ

Đăng Ký

3.132.000đ đ
Chuyển về
2.756.000
. nagoya

475.000
đ

Đăng Ký

475.000đ đ
Chuyển về
418.000
. tokyo

481.000
đ

Đăng Ký

481.000đ đ
Chuyển về
423.000
. yokohama

481.000
đ

Đăng Ký

481.000đ đ
Chuyển về
423.000
. pictures

254.000
đ

Đăng Ký

254.000đ đ
Chuyển về
224.000
. rocks

339.000
đ

Đăng Ký

339.000đ đ
Chuyển về
298.000
. audio

3.051.000
đ

Đăng Ký

3.051.000đ đ
Chuyển về
2.685.000
. juegos

9.153.000
đ

Đăng Ký

9.153.000đ đ
Chuyển về
8.055.000
. actor

839.000
đ

Đăng Ký

839.000đ đ
Chuyển về
737.000
. haus

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. scot

1.514.000
đ

Đăng Ký

1.514.000đ đ
Chuyển về
1.332.000
. london

949.000
đ

Đăng Ký

949.000đ đ
Chuyển về
835.000
. vegas

1.740.000
đ

Đăng Ký

1.740.000đ đ
Chuyển về

1.531.000

. network

508.000
đ

Đăng Ký

508.000đ đ
Chuyển về
447.000
. com.au

Để sở hữu một tên miền .com.au hoặc .net.au, bạn phải là một công ty đăng ký tại Úc hoặc một doanh nghiệp với một số doanh nghiệp đã đăng ký (ABN, BRN, BN).

Để đáp ứng các yêu cầu về giấy phép cho một .com.au hoặc một tên miền .net.au, bạn phải đăng ký kinh doanh tại Úc. Điều này có nghĩa là đăng ký doanh nghiệp của bạn hay tên công ty với một trong các cơ quan chính phủ chính thức, ví dụ như ASIC hoặc Sở Thương Mại tại tiểu bang của bạn. Hoặc bạn có thể có được một số doanh nghiệp Úc (ABN) từ ATO.

Tên miền bạn đặt hàng nên là một kết hợp chính xác, từ viết tắt hoặc viết tắt của nhà cung cấp đăng ký kinh doanh, hoặc nó phải chịu một kết nối chặt chẽ và đáng kể đến các tên miền.

Đăng ký và gia hạn theo thời hạn 2 năm.

542.000
đ

Đăng Ký

542.000đ đ
Chuyển về
477.000
. io Tên miền. io chỉ được cho phép gia hạn ở chính sách tự động hóa trước khi hết hạn 1 tháng. Vì vậy, Quý khách sung sướng gia hạn trước thời hạn 1 tháng để tránh domain bị khóa gia hạn . 

1.627.000
đ

1.188.000 đ

Đăng Ký

1.627.000đ đ
Chuyển về
1.432.000
. cymru

475.000
đ

Đăng Ký

475.000đ đ
Chuyển về
418.000
. wales

475.000
đ

Đăng Ký

475.000đ đ
Chuyển về
418.000
. business

271.000
đ

Đăng Ký

271.000đ đ
Chuyển về
238.000
. rip

411.000
đ

Đăng Ký

411.000đ đ
Chuyển về
362.000

443.000
đ

Đăng Ký

443.000đ đ
Chuyển về
390.000
. run

443.000
đ

Đăng Ký

443.000đ đ
Chuyển về
390.000
. diet

3.051.000
đ

Đăng Ký

3.051.000đ đ
Chuyển về
2.685.000
. help

610.000
đ

Đăng Ký

610.000đ đ
Chuyển về
537.000
. band

506.000
đ

Đăng Ký

506.000đ đ
Chuyển về
445.000
. video

574.000
đ

Đăng Ký

574.000đ đ
Chuyển về
504.000
. news

574.000
đ

Đăng Ký

574.000đ đ
Chuyển về
504.000
. how

791.000
đ

Đăng Ký

791.000đ đ
Chuyển về
696.000
. gifts

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. sarl

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. market

664.000
đ

Đăng Ký

664.000đ đ
Chuyển về
584.000
. engineer

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. hosting

9.153.000
đ

Đăng Ký

9.153.000đ đ
Chuyển về
8.055.000
. property

3.051.000
đ

Đăng Ký

3.051.000đ đ
Chuyển về
2.685.000
. casa

268.000
đ

Đăng Ký

268.000đ đ
Chuyển về
236.000
. yoga

655.000
đ

Đăng Ký

655.000đ đ
Chuyển về
576.000
. immo

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. auction

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. software

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. rehab

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. gives

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. forsale

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. money

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. flowers

3.051.000
đ

Đăng Ký

3.051.000đ đ
Chuyển về
2.685.000
. chat

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. style

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. school

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. wedding

655.000
đ

Đăng Ký

655.000đ đ
Chuyển về
576.000
. fashion

655.000
đ

Đăng Ký

655.000đ đ
Chuyển về
576.000
. garden

655.000
đ

Đăng Ký

655.000đ đ
Chuyển về
576.000
. fit

655.000
đ

Đăng Ký

655.000đ đ
Chuyển về
576.000
. plus

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. marketing

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. army

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. navy

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. airforce

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. express

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. cafe

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. team

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. show

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. dog

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. love

655.000
đ

Đăng Ký

655.000đ đ
Chuyển về
576.000
. lol

610.000
đ

Đăng Ký

610.000đ đ
Chuyển về
537.000
. quebec

983.000
đ

Đăng Ký

983.000đ đ
Chuyển về
865.000
. attorney

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. lawyer

791.000
đ

Đăng Ký

791.000đ đ
Chuyển về
696.000
. dentist

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. irish

332.000
đ

Đăng Ký

332.000đ đ
Chuyển về
292.000
. mortgage

1.013.000
đ

Đăng Ký

1.013.000đ đ
Chuyển về
891.000
. degree

1.013.000
đ

Đăng Ký

1.013.000đ đ
Chuyển về
891.000
. restaurant

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. ltd

508.000
đ

Đăng Ký

508.000đ đ
Chuyển về
447.000
. delivery

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. pizza

1.139.000
đ

Đăng Ký

1.139.000đ đ
Chuyển về
1.002.000
. coach

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. memorial

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. legal

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. poker

1.266.000
đ

Đăng Ký

1.266.000đ đ
Chuyển về
1.114.000
. design

1.044.000
đ

Đăng Ký

1.044.000đ đ
Chuyển về
919.000
. apartments

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. bingo

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. đánh tennis

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. golf

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. tours

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. jewelry

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. theater

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. taxi

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. hockey

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. paris

1.645.000
đ

Đăng Ký

1.645.000đ đ
Chuyển về
1.448.000
. green

1.695.000
đ

Đăng Ký

1.695.000đ đ
Chuyển về
1.492.000
. bio

1.695.000
đ

Đăng Ký

1.695.000đ đ
Chuyển về
1.492.000
. physio

2.341.000
đ

Đăng Ký

2.341.000đ đ
Chuyển về
2.060.000
. energy

2.088.000
đ

Đăng Ký

2.088.000đ đ
Chuyển về
1.837.000
. tires

2.088.000
đ

Đăng Ký

2.088.000đ đ
Chuyển về
1.837.000
. adult

3.322.000
đ

Đăng Ký

3.322.000đ đ
Chuyển về
2.923.000
. porn

3.322.000
đ

Đăng Ký

3.322.000đ đ
Chuyển về
2.923.000
. archi

1.582.000
đ

Đăng Ký

1.582.000đ đ
Chuyển về
1.392.000
. gold

2.088.000
đ

Đăng Ký

2.088.000đ đ
Chuyển về
1.837.000
. reise

2.088.000
đ

Đăng Ký

2.088.000đ đ
Chuyển về
1.837.000
. casino

3.132.000
đ

Đăng Ký

3.132.000đ đ
Chuyển về
2.756.000
. sucks

8.701.000
đ

Đăng Ký

8.701.000đ đ
Chuyển về
7.657.000
. live

574.000
đ

Đăng Ký

574.000đ đ
Chuyển về
504.000
. fans

344.000
đ

Đăng Ký

344.000đ đ
Chuyển về
303.000
. wine

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. vin

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. salon làm tóc

1.139.000
đ

Đăng Ký

1.139.000đ đ
Chuyển về
1.002.000
. feedback

9.153.000
đ

Đăng Ký

9.153.000đ đ
Chuyển về
8.055.000
. tickets

10.679.000
đ

Đăng Ký

10.679.000đ đ
Chuyển về
9.398.000
. game

9.153.000
đ

Đăng Ký

9.153.000đ đ
Chuyển về
8.055.000
. mom

791.000
đ

Đăng Ký

791.000đ đ
Chuyển về
696.000
. theatre

15.255.000
đ

Đăng Ký

15.255.000đ đ
Chuyển về
13.424.000
. car

58.760.000
đ

Đăng Ký

58.760.000đ đ
Chuyển về
51.709.000
. auto

58.760.000
đ

Đăng Ký

58.760.000đ đ
Chuyển về
51.709.000
. games

475.000
đ

Đăng Ký

475.000đ đ
Chuyển về
418.000
. family

574.000
đ

Đăng Ký

574.000đ đ
Chuyển về
504.000
. hiv

5.461.000
đ

Đăng Ký

5.461.000đ đ
Chuyển về
4.806.000
. protection

58.760.000
đ

Đăng Ký

58.760.000đ đ
Chuyển về
51.709.000
. reit

29.380.000
đ

Đăng Ký

29.380.000đ đ
Chuyển về
25.854.000
. security

58.760.000
đ

Đăng Ký

58.760.000đ đ
Chuyển về
51.709.000
. cars

58.760.000
đ

Đăng Ký

58.760.000đ đ
Chuyển về
51.709.000
. group

339.000
đ

Đăng Ký

339.000đ đ
Chuyển về
298.000
. observer

271.000
đ

Đăng Ký

271.000đ đ
Chuyển về
238.000
. realty

9.266.000
đ

Đăng Ký

9.266.000đ đ
Chuyển về
8.154.000
. fm

2.593.000
đ

Đăng Ký

2.593.000đ đ
Chuyển về
2.282.000
. eu.com

Các tiêu chí đủ điều kiện để đăng ký một tên miền .eu được như được liệt kê dưới đây:
1. Doanh nghiệp phải có văn phòng đăng ký, trung tâm hành chính hoặc địa điểm kinh doanh trong cộng đồng châu Âu.
2. Tổ chức thành lập trong Cộng đồng châu Âu không ảnh hưởng đến việc áp dụng luật quốc gia.
3. Cá nhân cư trú tại Cộng đồng châu Âu.

Domain này transfer không cần unlock.

Chủ thể phải gia hạn domain trước ngày hết hạn.

475.000
đ

Đăng Ký

475.000đ đ
Chuyển về
418.000
. cab

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. charity

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. coupons

1.107.000
đ

Đăng Ký

1.107.000đ đ
Chuyển về
974.000
. doctor

2.088.000
đ

Đăng Ký

2.088.000đ đ
Chuyển về
1.837.000
. fyi

443.000
đ

Đăng Ký

443.000đ đ
Chuyển về
390.000
. gmbh

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. hospital

1.123.000
đ

Đăng Ký

1.123.000đ đ
Chuyển về
988.000
. jetzt

443.000
đ

Đăng Ký

443.000đ đ
Chuyển về
390.000
. mba

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. movie

6.328.000
đ

Đăng Ký

6.328.000đ đ
Chuyển về
5.569.000
. plus.dpml.zone

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. shopping

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. soccer

443.000
đ

Đăng Ký

443.000đ đ
Chuyển về
390.000
. studio

574.000
đ

Đăng Ký

574.000đ đ
Chuyển về
504.000
. travel Tên miền. travel là tên miền dành cho tổ chức triển khai / cá thể hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ tương quan đến du lịch .

2.531.000
đ

Đăng Ký

2.531.000đ đ
Chuyển về
2.227.000
. co.com

633.000
đ

Đăng Ký

633.000đ đ
Chuyển về
557.000
. br.com

1.044.000
đ

Đăng Ký

1.044.000đ đ
Chuyển về
919.000
. cn.com

949.000
đ

Đăng Ký

949.000đ đ
Chuyển về
835.000
. ru.com

949.000
đ

Đăng Ký

949.000đ đ
Chuyển về
835.000
. sa.com

949.000
đ

Đăng Ký

949.000đ đ
Chuyển về
835.000
. jpn.com

949.000
đ

Đăng Ký

949.000đ đ
Chuyển về
835.000
. za.com

1.044.000
đ

Đăng Ký

1.044.000đ đ
Chuyển về
919.000
. gb.net

249.000
đ

Đăng Ký

249.000đ đ
Chuyển về
219.000
. uk.com

689.000
đ

Đăng Ký

689.000đ đ
Chuyển về
606.000
. uk.net

689.000
đ

Đăng Ký

689.000đ đ
Chuyển về
606.000
. us.com

475.000
đ

Đăng Ký

475.000đ đ
Chuyển về
418.000
. ae.org

475.000
đ

Đăng Ký

475.000đ đ
Chuyển về
418.000
. us.org

475.000
đ

Đăng Ký

475.000đ đ
Chuyển về
418.000
. se.net

859.000
đ

Đăng Ký

859.000đ đ
Chuyển về
756.000
. gr.com

396.000
đ

Đăng Ký

396.000đ đ
Chuyển về
348.000
. hu.net

859.000
đ

Đăng Ký

859.000đ đ
Chuyển về
756.000
. de.com

475.000
đ

Đăng Ký

475.000đ đ
Chuyển về
418.000
. com.de

Thông tin liên hệ của Chủ thể (Registrant) và Người quản lý tên miền (Administrator) phải thuộc quốc gia Đức.

Phải gia hạn domain trước ngày hết hạn 30 ngày.

Sau khi đăng ký, phải cập nhật lại DNS để .DE Registry duyệt.

158.000
đ

Đăng Ký

158.000đ đ
Chuyển về
139.000
. jp.net

237.000
đ

Đăng Ký

237.000đ đ
Chuyển về
209.000
. in.net

271.000
đ

Đăng Ký

271.000đ đ
Chuyển về
238.000
. mex.com

316.000
đ

Đăng Ký

316.000đ đ
Chuyển về
278.000
. com.se

278.000
đ

Đăng Ký

278.000đ đ
Chuyển về
245.000
. radio.fm

380.000
đ

Đăng Ký

380.000đ đ
Chuyển về
334.000
. radio.am

380.000
đ

Đăng Ký

380.000đ đ
Chuyển về
334.000
. ooo

633.000
đ

Đăng Ký

633.000đ đ
Chuyển về
557.000
. storage

14.690.000
đ

Đăng Ký

14.690.000đ đ
Chuyển về
12.927.000
. miami

407.000
đ

Đăng Ký

407.000đ đ
Chuyển về
358.000
. law

2.183.000
đ

Đăng Ký

2.183.000đ đ
Chuyển về
1.921.000
. abogado

848.000
đ

Đăng Ký

848.000đ đ
Chuyển về
746.000
. boston

452.000
đ

Đăng Ký

452.000đ đ
Chuyển về
398.000
. gd

848.000
đ

Đăng Ký

848.000đ đ
Chuyển về
746.000
. vg

848.000
đ

Đăng Ký

848.000đ đ
Chuyển về
746.000
. fan

839.000
đ

Đăng Ký

839.000đ đ
Chuyển về
737.000
. ac

1.627.000
đ

Đăng Ký

1.627.000đ đ
Chuyển về
1.432.000
. bet

446.000
đ

Đăng Ký

446.000đ đ
Chuyển về
392.000
. pet

446.000
đ

Đăng Ký

446.000đ đ
Chuyển về
392.000
. promo

446.000
đ

Đăng Ký

446.000đ đ
Chuyển về
392.000
. llc

746.000
đ

Đăng Ký

746.000đ đ
Chuyển về
656.000
. ski

1.168.000
đ

Đăng Ký

1.168.000đ đ
Chuyển về
1.028.000
. lotto

39.550.000
đ

Đăng Ký

39.550.000đ đ
Chuyển về
34.804.000
. organic

1.695.000
đ

Đăng Ký

1.695.000đ đ
Chuyển về
1.492.000
. kim

446.000
đ

Đăng Ký

446.000đ đ
Chuyển về
392.000
. black

1.266.000
đ

Đăng Ký

1.266.000đ đ
Chuyển về
1.114.000
. lgbt

1.120.000
đ

Đăng Ký

1.120.000đ đ
Chuyển về
986.000
. shiksha

446.000
đ

Đăng Ký

446.000đ đ
Chuyển về
392.000
. app

570.000
đ

Đăng Ký

570.000đ đ
Chuyển về
502.000
. voto

1.808.000
đ

Đăng Ký

1.808.000đ đ
Chuyển về
1.591.000
. vote

1.808.000
đ

Đăng Ký

1.808.000đ đ
Chuyển về
1.591.000
. motorcycles

848.000
đ

Đăng Ký

848.000đ đ
Chuyển về
746.000
. boats

848.000
đ

Đăng Ký

848.000đ đ
Chuyển về
746.000
. autos

1.695.000
đ

Đăng Ký

1.695.000đ đ
Chuyển về
1.492.000
. yachts

848.000
đ

Đăng Ký

848.000đ đ
Chuyển về
746.000
. homes

452.000
đ

Đăng Ký

452.000đ đ
Chuyển về
398.000
. gay

một triệu
đ

Đăng Ký

1.000.000đ đ
Chuyển về
880.000
. forum

30.510.000
đ

Đăng Ký

30.510.000đ đ
Chuyển về
26.849.000
. beauty

452.000
đ

Đăng Ký

452.000đ đ
Chuyển về
398.000
. hair

452.000
đ

Đăng Ký

452.000đ đ
Chuyển về
398.000
. makeup

452.000
đ

Đăng Ký

452.000đ đ
Chuyển về
398.000
. skin

452.000
đ

Đăng Ký

452.000đ đ
Chuyển về
398.000
. luxury

1.017.000
đ

Đăng Ký

1.017.000đ đ
Chuyển về
895.000
. coop

2.486.000
đ

Đăng Ký

2.486.000đ đ
Chuyển về
2.188.000
. uno

610.000
đ

Đăng Ký

610.000đ đ
Chuyển về
537.000
. cfd

1.017.000
đ

Đăng Ký

1.017.000đ đ
Chuyển về
895.000
. one

235.000
đ

Đăng Ký

235.000đ đ
Chuyển về
207.000
. dev

475.000
đ

Đăng Ký

475.000đ đ
Chuyển về
418.000
. qpon

678.000
đ

Đăng Ký

678.000đ đ
Chuyển về
597.000
. spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp

678.000
đ

Đăng Ký

678.000đ đ
Chuyển về
597.000
. sbs

271.000
đ

Đăng Ký

271.000đ đ
Chuyển về
238.000
. link

226.000
đ

Đăng Ký

226.000đ đ
Chuyển về
199.000
. me

640.000
đ

Đăng Ký

640.000đ đ
Chuyển về
563.000
. work

217.000
đ

Đăng Ký

217.000đ đ
Chuyển về
191.000

305.000
đ

Đăng Ký

305.000đ đ
Chuyển về
268.000
. vip

373.000
đ

Đăng Ký

373.000đ đ
Chuyển về
328.000
. club

303.000
đ

Đăng Ký

303.000đ đ
Chuyển về
267.000
. tv

819.000
đ

Đăng Ký

819.000đ đ
Chuyển về
721.000
. co

633.000
đ

Đăng Ký

633.000đ đ
Chuyển về
557.000
. today

508.000
đ

Đăng Ký

508.000đ đ
Chuyển về
447.000
. company

271.000
đ

Đăng Ký

271.000đ đ
Chuyển về
238.000
. cloud

475.000
đ

Đăng Ký

475.000đ đ
Chuyển về
418.000
. land

680.000
đ

Đăng Ký

680.000đ đ
Chuyển về
598.000
. icu

226.000
đ

Đăng Ký

226.000đ đ
Chuyển về
199.000
. cyou

226.000
đ

Đăng Ký

226.000đ đ
Chuyển về
199.000
. bond

1.695.000
đ

Đăng Ký

1.695.000đ đ
Chuyển về
1.492.000
. luxe

509.000
đ

Đăng Ký

509.000đ đ
Chuyển về
448.000

Viết một bình luận