Danh sách tướng lĩnh Quân lực Việt Nam Cộng hòa cải tạo – Wikipedia tiếng Việt

Photo of author

Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, chính quyền sở tại mới là chính phủ nước nhà lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam trong thời điểm tạm thời không thay đổi tình hình bảo mật an ninh trật tự trên toàn miền Nam dưới chính sách ” quân quản “. Hơn một tháng sau, chính quyền sở tại này đã ra lệnh cho toàn bộ những cựu quân nhân, công chức và thành phần bán quân sự chiến lược thuộc chính sách Việt Nam Cộng hòa từ binh sĩ đến sĩ quan những cấp, từ công chức ngoại ngạch đến những cấp công chức chính ngạch, công an vương quốc những cấp và bộ phân thiết kế xây dựng nông thôn phải ra trình diện Ủy ban quân quản của những đơn vị chức năng hành chính từ cấp địa phương đến cấp Q., huyện, tỉnh và thành phố ( gọi chung là ra ” trình diện cách mạng ” ) với tiềm năng học tập chủ trương của chính quyền sở tại mới và chỉ phải học trong một thời hạn ngắn .Tuy nhiên, thời hạn học tập từ 5 đến 10 ngày chỉ vận dụng cho những binh sĩ, hạ sĩ quan, công chức và công an hạng thấp, được coi là không gây nhiều rủi ro tiềm ẩn rình rập đe dọa bảo mật an ninh so với chính quyền sở tại mới. Hầu hết những sĩ quan từ cấp tá đến cấp tướng, 1 số ít công chức, công an cấp trung và cao bị cho là thành phần có nợ máu với nhân dân sẽ phải đi học tập tái tạo lâu hơn. Ngoài ra, còn xét lý lịch so với những người trong gia tộc có những đời cha và ông đã từng là quan chức ship hàng cho những chính sách quốc tế mà được gọi là ” thực dân Pháp, Mỹ xâm lược ” và ” ngụy quân, ngụy quyền ” .

Trong thành phần kể trên, có những người được trả tự do sau một thời gian ngắn (từ 6 tháng đến dưới 3 năm) nếu chức vụ không quá cao, hoặc xét thấy có chuyển biến tốt về lập trường tư tưởng. Số còn lại từ 3 năm trở lên, lâu nhất là 17 năm. Có một số được trả về nhưng bị bắt trở lại với nhiều lý do như bị kết án phạm pháp, kích động bạo loạn, gián điệp. Các thành phần vừa nói phải tập trung tại các trại cải tạo lao động được lập ra trên toàn đất nước từ Nam ra đến Bắc. Chính quyền mới coi đây là biện pháp để đảm bảo an ninh, tránh nguy cơ mất an ninh, gián điệp từ quan chức chế độ cũ.

Có những tù nhân cấp cao của chính quyền chế độ cũ bị giam giữ với thời gian dài, gồm số sĩ quan các cấp tá và tướng của Việt nam Cộng hòa. Thành phần sĩ quan cao cấp là cấp tá và tướng bị giam giữ với thời gian lâu nhất. Có tướng lĩnh đã bị chính chế độ Việt Nam Cộng hòa giam giữ từ trước đó (do bị kết án âm mưu đảo chính). Cũng có người bị bệnh nặng nên được ra trại sớm, chỉ bị quản thúc tại gia.

Sau đây là list 38 cựu tướng lĩnh Việt Nam Cộng hòa gồm 7 Trung tướng, 11 Thiếu tướng và 20 Chuẩn tướng đã từng đi học tập tái tạo ( gồm có tái tạo tư tưởng và lao động trong trại ) .

  • Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân, Lê Đình Thụy (2001). Lược sử Quân lực Việt Nam Cộng hòa
  1. ^ Năm sinh và năm mất
  2. ^ * ) Các sĩ quan cấp tướng bị tù lâu nhất, 17 năm.

Viết một bình luận