Năm 2050, Việt Nam lọt top 10 nước có nền nông nghiệp phát triển nhất thế giới

Photo of author

10 năm tới, thu nhập của cư dân nông thôn cao hơn 3 lần

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã có tờ trình gửi Thủ tướng nhà nước về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp – nông thôn bền vững và kiên cố tiến trình 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo dự thảo, sẽ phấn đấu đến năm 2030, vận tốc tăng trưởng GDP nông lâm thủy hải sản đạt trung bình từ 2,5 – 3 % / năm .
Thúc đẩy quy trình quy đổi nông nghiệp, phát triển kinh tế tài chính nông thôn lôi cuốn lao động trong khu vực nông nghiệp. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20 %, tỷ suất lao động nông nghiệp qua giảng dạy đạt trên 70 % .
Mở rộng và phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy hải sản đạt trung bình khoảng chừng 5 – 6 % / năm quy trình tiến độ 2021 – 2030, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy hải sản đạt trên 60 tỉ đô la Mỹ vào năm 2030 .

Nâng cao thu nhập người dân, giảm nghèo bền vững. Thu nhập của cư dân nông thôn cao hơn 3 lần năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn giảm bình quân 1 – 1,5%/năm.

Năm 2050, Việt Nam lọt top 10 nước có nền nông nghiệp phát triển nhất thế giới - ảnh 1

Phấn đấu đến 2030, cả nước có tối thiểu 90 % số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 50 % số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có trên 70 % số đơn vị chức năng cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới .
Phát triển nền nông nghiệp xanh, thân thiện với thiên nhiên và môi trường. Giảm phát thải khí nhà kính 10 % so với năm 2020. Nâng cao chất lượng rừng ; tỷ suất bao trùm rừng không thay đổi 42 – 43 %, diện tích quy hoạnh rừng có chứng từ quản trị rừng vững chắc đạt trên 1 triệu ha vào năm 2030 .
Về tầm nhìn đến năm 2025, dự thảo nêu : phấn đấu Nước Ta trở thành một trong 10 nước có nền nông nghiệp phát triển nhất thế giới. Xây dựng nền nông nghiệp văn minh, xanh, ứng dụng công nghệ cao ; nông thôn văn minh, kiến trúc kinh tế tài chính – xã hội đồng bộ, tân tiến, liên kết ngặt nghèo, hài hoà với quy trình đô thị hóa và thích ứng với đổi khác khí hậu ; đời sống dân cư nông thôn được nâng cao, thu nhập cư dân nông thôn từng bước tiệm cận với đô thị, cơ bản không còn hộ nghèo .

3 đột phá

Theo dự thảo, kế hoạch xác lập 3 nâng tầm cần tập trung chuyên sâu triển khai, gồm : thể chế chủ trương, nguồn nhân lực và hạ tầng, đồng thời đưa ra 8 nhóm giải pháp để tập trung chuyên sâu triển khai. Đáng quan tâm, sẽ thực thi nâng tầm kế hoạch về triển khai xong thể chế, chủ trương để phát triển nông nghiệp, nông thôn vững chắc .

Trong đó, hoàn thành xong chủ trương đất đai theo hướng thôi thúc tập trung chuyên sâu tích tụ đất đai trên cơ sở hình thành thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của nông dân. Coi quyền sử dụng đất nông nghiệp như quyền gia tài để người dân thuận tiện chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, góp vốn, thế chấp ngân hàng trong một thị trường thanh toán giao dịch thống nhất như những loại sản phẩm & hàng hóa khác. Xây dựng, hoàn thành xong chính sách, chủ trương đủ mạnh khuyễn mãi thêm, tương hỗ tín dụng thanh toán cho hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh thương mại theo chuỗi, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ, sinh thái xanh. Tăng góp vốn đầu tư cho nông nghiệp với vận tốc tăng góp vốn đầu tư công cho nông nghiệp tối thiểu 7 % / năm, bảo vệ đến năm 2030 góp vốn đầu tư công cho nông nghiệp gấp đôi mức của năm 2020 …
Bên cạnh đó, phát triển nguồn nhân lực, phân phối nhu yếu cơ cấu tổ chức lại nông nghiệp hiệu suất cao, phát triển nông thôn bền vững và kiên cố. Nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy nghề cho nông dân phân phối nhu yếu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và triển khai quy đổi số, kinh tế tài chính số theo hướng “ trí thức hóa nông dân ” .
Xây dựng kiến trúc ship hàng nền nông nghiệp tích hợp đa giá trị và phát triển nông thôn tân tiến, bền vững và kiên cố ; thay đổi cơ cấu tổ chức góp vốn đầu tư công, lôi cuốn những nguồn lực để phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nâng cấp, hoàn thành xong hạ tầng, kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống hạ tầng thiết yếu cho những vùng sâu vùng xa, xã khó khăn vất vả .

Nâng cao trình độ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành, sản phẩm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ số, công nghệ thông tin trong toàn bộ các khâu của chuỗi giá trị.

Năm 2050, Việt Nam lọt top 10 nước có nền nông nghiệp phát triển nhất thế giới - ảnh 2

Đổi mới và phát triển những hình thức tổ chức triển khai sản xuất kinh doanh thương mại, triển khai xong quan hệ sản xuất tương thích. Hình thành mạng lưới hệ thống những doanh nghiệp góp vốn đầu tư vào những ngành hàng kế hoạch, link với nông dân trải qua kinh tế tài chính hợp tác. Hình thành hệ sinh thái ngành hàng, trong đó doanh nghiệp đầu tàu bảo vệ vai trò hạt nhân dẫn dắt link với những tác nhân trong chuỗi giá trị .
Dự thảo kế hoạch cũng đưa ra những giải pháp về thay đổi và nâng cao năng lượng, hiệu suất cao quản trị ngành nông nghiệp, nông thôn ; hợp tác quốc tế nâng cao năng lượng, hiệu suất cao hội nhập kinh tế tài chính quốc tế về nông nghiệp và nông thôn, đàm phán Open thị trường …

Viết một bình luận