15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018

Photo of author

Theo dữ liệu từ Cơ quan Nghiên cứu quốc tế về ung thư (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có 18 triệu ca mắc ung thư được chẩn đoán trên toàn cầu trong năm 2018.

Hiện cứ 6 người chết trên thế giới mỗi năm lại có một người chết vì ung thư. Riêng tại Mỹ, ngân sách chăm nom bệnh nhân ung thư ước tính lên tới khoảng chừng 157 tỷ USD mỗi năm .Báo cáo của IARC cho thấy tỷ suất ca mắc ung thư mới cao nhất nằm ở những vương quốc phong phú phương Tây. Theo lý giải của những chuyên viên, những nước tăng trưởng có nhiều tân tiến y khoa và thu nhập cao, giúp con người có tuổi thọ cao hơn, nhưng tuổi thọ tăng cũng đồng nghĩa tương quan với năng lực mắc ung thư lớn hơn .

Trong số 25 quốc gia có tỷ lệ ca mắc ung thư mới cao nhất thế giới, có 24 nước có thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức trung bình 15.071 USD (tính theo đồng giá sức mua) của thế giới.

25 nước này cũng có tỷ suất dân số từ 65 tuổi trở lên cao hơn mức trung bình 8,7 % của toàn thế giới. Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu ung thư Quốc gia Mỹ ( NIC ), tuổi trung bình của những người được chẩn đoán mắc ung thư ở Mỹ là 66 tuổi .Tuổi thọ trung bình tại 25 vương quốc trên cũng cao hơn mức trung bình 72 tuổi của thế giới .15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018 - Ảnh 1.Bản đồ về tỷ lệ số ca ung thư mới được chẩn đoán tính trên 100.000 dân tại những vương quốc trên thế giới trong năm 2018 – Nguồn : IARC .

Với tỷ lệ 151,4 ca được chẩn đoán ung thư tính trên 100.000 dân trong năm 2018, Việt Nam chỉ nằm trong nhóm nước có tỷ lệ trung bình về số ca nhiễm mới ung thư trên toàn cầu, theo xếp hạng của IARC.

Dưới đây là 15 nước có tỷ suất số ca nhiễm mới ung thư cao nhất thế giới trong năm 2018 theo tài liệu của IARC :

15. Đức

15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018 - Ảnh 2.

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 313,1 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 80,6 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 5.357 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 21,5%

14. Hàn Quốc

15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018 - Ảnh 3.

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 313,5 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 82 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 2.556 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 13,9%

13. Vương quốc Anh

15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018 - Ảnh 4.

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 319,2 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 81 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 4.145 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 18,5%

12. New Caledonia

15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018 - Ảnh 5.

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 324,2 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 77 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: Không có dữ liệu
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 10%

11. Canada

15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018 - Ảnh 6.

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 334 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 82,3 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 4.600 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 17%

10. Hà Lan

15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018 - Ảnh 7.

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 334,1 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 81,5 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 5.313 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 18,8%

9. Na Uy

15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018 - Ảnh 8.

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 337,8 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 82,5 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 6.222 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 16,8%

8. Đan Mạch

15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018 - Ảnh 9.

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 340,4 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 80,7 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 5.083 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 19,7%

7. Pháp

15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018 - Ảnh 10.

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 344,1 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 82,3 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 4.542 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 19,7%

6. Bỉ

15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018 - Ảnh 11.

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 345,8 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 81 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 4.782 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 18,6%

5. Mỹ

15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018 - Ảnh 12.

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 352,2 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 78,7 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 9.536 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 15,4%

4. Hungary

15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018 - Ảnh 13.

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 368,1 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 75,6 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 1.912 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 18,6%

3. Ireland

15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018 - Ảnh 14.

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 373,7 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 81,6 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 5.335 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 13,9%

2. New Zealand

15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018 - Ảnh 15.

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 438,1 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 81,6 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 3.530 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 15,3%

1. Australia

15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018 - Ảnh 16.

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 468 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 82,5 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 4.492 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 15,5%

Viết một bình luận