Danh sách các nước theo điểm cao cực trị – Wikipedia tiếng Việt

Photo of author

Nước / vùng lãnh thổ Điểm cao nhất Độ cao cao nhất Điểm thấp nhất Độ cao thấp nhất Chênh cao  Afghanistan Noshaq và 0000000000007492.0000007492 m
24.580 ft Amu Darya và 0000000000000258.000000258 m
846 ft và 0000000000007234.0000007234 m
23.734 ft  Algérie Núi Tahat

&0000000000003003.000000

3003 m
9.852 ft Chott Melrhir và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-5 – 1.1000000

−40 m
−131 ft

và 0000000000003043.0000003043 m
9.984 ft  Andorra Coma Pedrosa và 0000000000002942.0000002942 m
9.652 ft Gran Valira và 0000000000000840.000000840 m
2.756 ft và 0000000000002102.0000002102 m
6.896 ft  Armenia Núi Aragats và 0000000000004090.0000004090 m
13.419 ft Debed và 0000000000000400.000000400 m
1.312 ft và 0000000000003690.0000003690 m
12.106 ft  Úc Núi Kosciuszko[7] và 0000000000002228.0000002228 m
7.310 ft Hồ Eyre và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-2 – 6.1000000

−15 m
−49 ft

và 0000000000002243.0000002243 m
7.359 ft  Áo Grossglockner và 0000000000003798.0000003798 m
12.461 ft Hồ Neusiedler và 0000000000000115.000000115 m
377 ft và 0000000000003683.0000003683 m
12.083 ft  Azerbaijan Núi Bazardüzü và 0000000000004485.0000004485 m
14.715 ft Biển Caspi và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-3 – 9.1000000

−28 m
−92 ft

và 0000000000004513.0000004513 m
14.806 ft  Belarus Dzyarzhynskaya Hara và 0000000000000346.000000346 m
1.135 ft Sông Neman và 0000000000000090.00000090 m
295 ft và 0000000000000256.000000256 m
840 ft  Bỉ Signal de Botrange và 0000000000000694.000000694 m
2.277 ft Multiple, west of Veurne và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 5.1000000

−4 m
−13 ft

và 0000000000000698.000000698 m
2.290 ft  Bhutan Gangkhar Puensum và 0000000000007570.0000007570 m
24.836 ft Drangme Chhu và 0000000000000097.00000097 m
318 ft và 0000000000007473.0000007473 m
24.518 ft  Bolivia Sajama và 0000000000006542.0000006542 m
21.463 ft Sông Paraguay và 0000000000000090.00000090 m
295 ft và 0000000000006452.0000006452 m
21.168 ft  Burkina Faso Núi Tenakourou và 0000000000000749.000000749 m
2.457 ft Black Volta và 0000000000000200.000000200 m
656 ft và 0000000000000549.000000549 m
1.801 ft  Burundi Núi Heha và 0000000000002684.0000002684 m
8.806 ft Hồ Tanganyika và 0000000000000772.000000772 m
2.533 ft và 0000000000001912.0000001912 m
6.273 ft  Trung Phi Mont Ngaoui và 0000000000001420.0000001420 m
4.659 ft Sông Ubangi và 0000000000000335.000000335 m
1.099 ft và 0000000000001085.0000001085 m
3.560 ft  Tchad Emi Koussi và 0000000000003445.0000003445 m
11.302 ft Bodélé Depression và 0000000000000160.000000160 m
525 ft và 0000000000003285.0000003285 m
10.778 ft  Cộng hòa Séc Sněžka và 0000000000001603.0000001603 m
5.259 ft Elbe và 0000000000000115.000000115 m
377 ft và 0000000000001487.0000001487 m
4.879 ft  Đan Mạch Møllehøj và 0000000000000170.860000171 m
561 ft Lammefjord và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 8.1000000

−7 m
−23 ft

và 0000000000000177.860000178 m
584 ft  Djibouti Mousa Ali và 0000000000002028.0000002028 m
6.654 ft Hồ Asal[16] và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-2-6 – 6.1000000

−155 m
−509 ft

và 0000000000002183.0000002183 m
7.162 ft  Ai Cập Núi Catherine và 0000000000002629.0000002629 m
8.625 ft Qattara Depression và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-2-4 – 4.1000000

−133 m
−436 ft

và 0000000000002762.0000002762 m
9.062 ft  Eritrea Emba Soira và 0000000000003018.0000003018 m
9.902 ft Hồ Kulul và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-8 – 6.1000000

−75 m
−246 ft

và 0000000000003093.0000003093 m
10.148 ft  Ethiopia Ras Dejen và 0000000000004550.0000004550 m
14.928 ft Danakil Depression và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-2-3 – 6.1000000

−125 m
−410 ft

và 0000000000004675.0000004675 m
15.338 ft  Đức Zugspitze và 0000000000002962.0000002962 m
9.718 ft Neuendorf-Sachsenbande và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 4.461000

−4 m
−12 ft

và 0000000000002965.5390002966 m
9.729 ft  Guinea-Bissau Không tên ở rìa đông bắc nước và 0000000000000300.000000300 m
984 ft Bắc Đại Tây Dương và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000Mực nước biển và 0000000000000300.000000300 m
984 ft  Hungary Kékes và 0000000000001014.0000001014 m
3.327 ft Tisza và 0000000000000076.00000076 m
249 ft và 0000000000000938.000000938 m
3.077 ft  Iran Núi Damavand và 0000000000005610.0000005610 m
18.406 ft Biển Caspi và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-3 – 9.1000000

−28 m
−92 ft

và 0000000000005638.0000005638 m
18.497 ft  Ireland Carrauntoohil và 0000000000001038.0000001038 m
3.406 ft North Slob ở Ireland và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 4.1000000

−3 m
−10 ft

và 0000000000001038.0000001038 m
3.406 ft  Kazakhstan Khan Tengri và 0000000000007010.0000007010 m
22.999 ft Karagiye Depression và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-2-4 – 3.1000000

−132 m
−433 ft

và 0000000000007142.0000007142 m
23.432 ft KosovoKosovo[35] Đeravica và 0000000000002656.0000002656 m
8.714 ft White Drin và 0000000000000297.000000297 m
974 ft và 0000000000002359.0000002359 m
7.740 ft  Kyrgyzstan Jengish Chokusu và 0000000000007439.0000007439 m
24.406 ft Kara Darya và 0000000000000435.000000435 m
1.427 ft và 0000000000007004.0000007004 m
22.979 ft  Lào Phou Bia và 0000000000002817.0000002817 m
9.242 ft Mekong và 0000000000000070.00000070 m
230 ft và 0000000000002747.0000002747 m
9.012 ft  Libya Bikku Bitti và 0000000000002267.0000002267 m
7.438 ft Sabkhat Ghuzayyil và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-5 – 8.1000000

−47 m
−154 ft

và 0000000000002314.0000002314 m
7.592 ft  Liechtenstein Grauspitz và 0000000000002599.0000002599 m
8.527 ft Rhine và 0000000000000430.000000430 m
1.411 ft

&0000000000002169.000000

2169 m
7.116 ft  Litva Aukštojas Hill và 0000000000000293.840000294 m
964 ft Nemunas Delta và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 5.100000

−5 m
−16 ft

và 0000000000000295.140000295 m
968 ft  Luxembourg Kneiff và 0000000000000560.000000560 m
1.837 ft Sông Moselle và 0000000000000133.000000133 m
436 ft và 0000000000000427.000000427 m
1.401 ft  Bắc Macedonia Golem Korab và 0000000000002764.0000002764 m
9.068 ft Vardar và 0000000000000050.00000050 m
164 ft và 0000000000002714.0000002714 m
8.904 ft  Malawi Núi Mulanje và 0000000000003002.0000003002 m
9.849 ft Sông Shire và 0000000000000037.00000037 m
121 ft và 0000000000002965.0000002965 m
9.728 ft  Mali Hombori Tondo và 0000000000001155.0000001155 m
3.789 ft Sông Sénégal và 0000000000000023.00000023 m
75 ft và 0000000000001132.0000001132 m
3.714 ft  Moldova Bălănești Hill và 0000000000000430.000000430 m
1.411 ft Dniester và 0000000000000002.0000002 m
7 ft và 0000000000000428.000000428 m
1.404 ft  Mông Cổ Đỉnh Khüiten và 0000000000004374.0000004374 m
14.350 ft Hoh Nuur và 0000000000000518.000000518 m
1.699 ft và 0000000000003856.0000003856 m
12.651 ft  Maroc[40] Jbel Toubkal và 0000000000004165.0000004165 m
13.665 ft Sebkha Tah và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-6 – 6.1000000

−55 m
−180 ft

và 0000000000004220.0000004220 m
13.845 ft    Nepal Mount Everest[1] và 0000000000008848.0000008848 m
29.029 ft Kanchan Kalan và 0000000000000070.00000070 m
230 ft và 0000000000008778.0000008778 m
28.799 ft  Hà Lan Núi Scenery[41] ở Saba và 0000000000000887.000000887 m
2.910 ft Vergeten Plek, ở Zuidplaspolder gần Waddinxveen và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 7.250000

−7 m
−22 ft

và 0000000000000893.750000894 m
2.932 ft  Niger Mont Idoukal-n-Taghès và 0000000000002022.0000002022 m
6.634 ft Sông Niger và 0000000000000200.000000200 m
656 ft và 0000000000001822.0000001822 m
5.978 ft  Nigeria Chappal Waddi và 0000000000002419.0000002419 m
7.936 ft Không tên ở Lagos Island và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.800000

−0,2 m
−0,7 ft

và 0000000000002419.2000002419 m
7.937 ft  Paraguay Cerro Peró và 0000000000000842.000000842 m
2.762 ft Sông Paraguay và 0000000000000046.00000046 m
151 ft và 0000000000000796.000000796 m
2.612 ft  Peru Huascarán[45] và 0000000000006768.0000006768 m
22.205 ft Bayóvar Depression và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-4 – 5.1000000

−34 m
−112 ft

và 0000000000006802.0000006802 m
22.316 ft  Ba Lan Northwestern peak of Rysy và 0000000000002499.0000002499 m
8.199 ft Żuławy Wiślane và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 2.200000

−2 m
−6 ft

và 0000000000002503.9000002504 m
8.215 ft  Rwanda Núi Karisimbi và 0000000000004507.0000004507 m
14.787 ft Sông Ruzizi và 0000000000000950.000000950 m
3.117 ft và 0000000000003557.0000003557 m
11.670 ft  Western Sahara (SADR)[40] Không tên và 0000000000000605.000000605 m
1.985 ft Sebjet Tah và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-6 – 6.1000000

−55 m
−180 ft

và 0000000000000660.000000660 m
2.165 ft  San Marino Monte Titano và 0000000000000755.000000755 m
2.477 ft Sông Ausa và 0000000000000055.00000055 m
180 ft và 0000000000000700.000000700 m
2.297 ft  Serbia Midžor (Đeravica when Kosovo is considered as part of Serbia) và 0000000000002169.0000002169 m
7.116 ft Iron Gate và 0000000000000028.00000028 m
92 ft và 0000000000002141.0000002141 m
7.024 ft  Slovakia Gerlachovský štít và 0000000000002655.0000002655 m
8.711 ft Bodrog và 0000000000000094.00000094 m
308 ft và 0000000000002561.0000002561 m
8.402 ft  Nam Sudan Kinyeti và 0000000000003187.0000003187 m
10.456 ft White Nile và 0000000000000350.000000350 m
1.148 ft và 0000000000002837.0000002837 m
9.308 ft  Eswatini Emlembe và 0000000000001862.0000001862 m
6.109 ft Sông Maputo và 0000000000000021.00000021 m
69 ft và 0000000000001841.0000001841 m
6.040 ft  Thụy Điển Kebnekaise và 0000000000002104.0000002104 m
6.903 ft Kristianstad và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 3.600000

−2 m
−8 ft

và 0000000000002106.4000002106 m
6.911 ft  Thụy Sĩ Dufourspitze
(Monte Rosa) và 0000000000004634.0000004634 m
15.203 ft Hồ Maggiore và 0000000000000193.000000193 m
633 ft và 0000000000004441.0000004441 m
14.570 ft  Tajikistan Đỉnh Ismoil Somoni và 0000000000007495.0000007495 m
24.590 ft Syr Darya và 0000000000000300.000000300 m
984 ft và 0000000000007195.0000007195 m
23.606 ft  Turkmenistan Aýrybaba và 0000000000003139.0000003139 m
10.299 ft Vpadina Akchanaya[60] và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-9 – 2.1000000

−81 m
−266 ft

và 0000000000003220.0000003220 m
10.564 ft  Uganda Đỉnh Stanley, Đỉnh Margherita và 0000000000005109.0000005109 m
16.762 ft Albert Nile và 0000000000000621.000000621 m
2.037 ft và 0000000000004488.0000004488 m
14.724 ft  Ukraina Hoverla và 0000000000002061.0000002061 m
6.762 ft Cửa sông Kuyalnik (Estuary) và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 6.1000000

−5 m
−16 ft

và 0000000000002066.0000002066 m
6.778 ft  Uzbekistan Khazret Sultan và 0000000000004643.0000004643 m
15.233 ft Hồ Sarygamysh (Sariqarnish Kuli)[60] và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-2 – 3.1000000

−12 m
−39 ft

và 0000000000004655.0000004655 m
15.272 ft   Thành Vatican Vatican Hill và 0000000000000075.00000075 m
246 ft Quảng trường Thánh Phêrô
(Saint Peter’s Square) và 0000000000000033.00000033 m
108 ft và 0000000000000042.00000042 m
138 ft  Venezuela Pico Bolívar và 0000000000004978.0000004978 m
16.332 ft Lagunillas Municipality, Zulia và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-2 – 3.1000000

−12 m
−39 ft

&0000000000004990.000000

4990 m
16.371 ft  Zambia Mafinga Central và 0000000000002329.0000002329 m
7.641 ft Zambezi và 0000000000000329.000000329 m
1.079 ft và 0000000000002000.0000002000 m
6.562 ft

Viết một bình luận