Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới

Og Mandino đã tổng hợp tất cả nội dung của các sách về bán hàng vào cuốn Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới.

Không ai sẽ thất bại trong vai trò người bán hàng, nếu theo sát những nguyên tắc trong cuốn sách này và cũng không ai hoàn toàn có thể trở thành vĩ đại trong nghề mà không có chúng. Bất cứ ai muốn bán bất kể thứ gì thì phải đọc nó. Tất cả tất cả chúng ta đều là những người bán hàng, bất kể nghề nghiệp tất cả chúng ta là gì. Hơn tổng thể, trước hết phải tự bán mình, để tìm được niềm hạnh phúc cá thể và tự do trong tư tưởng .Nếu đọc kỹ và thấm nhuần nội dung cuốn sách này, nó sẽ giúp tất cả chúng ta trở thành “ người bán hàng ” tốt nhất .

Một vài suy nghĩ,

Tất cả tất cả chúng ta, ai cũng đều đang rao bán một thứ gì đó trong mọi lúc của đời sống. Là một tu sĩ, tất cả chúng ta đang rao bán niềm tin của tất cả chúng ta về thương đế. Là một nhà giáo, tất cả chúng ta đang rao bán kỹ năng và kiến thức của mình về khoa học. Là một nhà chính trị, tất cả chúng ta đang rao bán chính kiến của mình về một xã hội. Và là một con người tất cả chúng ta đang rao bán tình yêu của tất cả chúng ta so với mọi người quanh ta. Một ý nghĩ có vẻ như quá thực dụng nhưng lại là một trong thực tiễn mà tất cả chúng ta thường vẫn luôn tránh né, một cách vô thức, chẳng muốn nhìn nhận .
Nếu tất cả chúng ta đồng ý bán hàng là một hành vi Giao hàng, tất cả chúng ta sẽ nhận ra những hàm ý thực sự cao đẹp và đáng trọng của hai từ này. Nếu tất cả chúng ta thực tâm hiểu ra và tôn trọng hai từ này, ai trong chúng cũng hoàn toàn có thể trở thành một người bán hàng vĩ đại nhất thế giới này .

“The Greatest Salesman in the World” là một cuốn sách tuyệt vời đã từng được con người viết ra. Cuốn “Người Bán hàng Vĩ đại Nhất Thế giới” này là một cuốn sách mà những thông điệp ẩn mật đáng trân trọng của nó thường bị bỏ quên bởi chính cái tên của cuốn sách.

Chúng ta cần phải hiểu hai chữ bán hàng được nói ở đây có nghĩa rộng hơn nhiều chứ không chỉ là việc làm bán hàng thông thường như mọi người ngầm hiểu .

Og Mandino là một tác già sách ‘self help’ (tự thân cải tiến) nổi tiếng chứ không phải một tác giả sách marketing. Chính vì lý do này mà chúng ta cần phải hiểu đây không thể là một cuốn sách về một ý thức hay những phương pháp bán hàng một cách đơn thuần.

Theo ý của tác giả Og Mandino thì đây là một cuốn sách mượn công việc bán hàng để nói đến một phong cách sống phục vụ sẽ đưa ta đạt đến những thành công to lớn trong cuộc sống và nếu có, thì quan trọng hơn nữa là –cảm nhận niềm hạnh phúc của việc “được sống” một cách độc lập và tự do trong giới hạn của TÌNH YÊU.

Trong bất kỳ nghành nào, bán hàng là kiến thức và kỹ năng quan trọng nhất. Bạn cũng là một người bán hàng mà bạn không hay biết. Một công ty sản xuất sản phẩm & hàng hóa, khâu quan trọng nhất cũng là quyết định hành động sự sống còn của công ty là ở khâu bán hàng. Một công ty dịch vụ cũng nổ lực tìm kiếm người mua để bán dịch vụ của họ. Một sáng tạo độc đáo lúc bấy giờ cũng hoàn toàn có thể bán. Và còn rất nhiều thứ mê hoặc nhiều lúc kỳ quặc mà lúc bấy giờ đều hoàn toàn có thể bán .

Bạn cũng vậy, bạn học tập, tốt nghiệp và đi làm. Thực chất bạn đang bán chất xám, bán sức lao động cho công ty và nhận lại tiền lương. Vậy người thành công phải là người biết “bán hàng”. Bán hàng không đơn giản như mọi người nghĩ, mà để thành công bạn cũng cần phải có những kỹ năng cần thiết. Quyển sách Og Mandino đã tổng hợp tất cả nội dụng về bán hàng vào quyển Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới.

Tác giả cam kết rằng, nếu bạn theo sát những nguyên tắc trong cuốn sách thì thất bại là điều không hề. Thậm chí quyển sách hoàn toàn có thể giúp bạn trở thành người bán hàng vĩ đại nhất .

Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *