Ba Bể (huyện) – Wikipedia tiếng Việt

Ba Bể là một huyện thuộc tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Huyện Ba Bể nằm ở phía tây-bắc tỉnh Bắc Kạn, có vị trí địa lý :
Huyện Ba Bể có diện tích quy hoạnh 678 km², dân số năm 2004 là 47.000 người. Huyện lỵ là thị xã Chợ Rã nằm trên quốc lộ 279, cách thành phố Bắc Kạn khoảng chừng 50 km về hướng tây-bắc .

Ngoài trục đường chính là quốc lộ 279, huyện còn có một số con đường như tỉnh lộ 254 đi về huyện Chợ Đồn, tỉnh lộ 201 đi về huyện Bạch Thông ở phía nam và đường liên tỉnh 212 sang Cao Bằng ở phía bắc.

Huyện Ba Bể có 15 đơn vị chức năng hành chính cấp xã thường trực, gồm có thị xã Chợ Rã ( huyện lỵ ) và 14 xã : Bành Trạch, Cao Thượng, Chu Hương, Địa Linh, Đồng Phúc, Hà Hiệu, Hoàng Trĩ, Khang Ninh, Mỹ Phương, Nam Mẫu, Phúc Lộc, Quảng Khê, Thượng Giáo, Yến Dương .

Dưới thời nhà Nguyễn, địa bàn huyện Ba Bể hiện nay thuộc tỉnh Thái Nguyên. Vào năm 1900, toàn quyền Đông Dương ra nghị định tách một phần đất của tỉnh Thái Nguyên để thành lập tỉnh Bắc Kạn, huyện Ba Bể lúc này là một phần châu Chợ Rã thuộc tỉnh Bắc Kạn.[4]

Ngày 25 tháng 3 năm 1948, quản trị nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Sắc lệnh số 148 – SL, bãi bỏ những danh từ, phủ, châu, Q. để thống nhất gọi là huyện [ 5 ]. Châu Chợ Rã được gọi là huyện Chợ Rã .Ngày 12 tháng 5 năm 1964, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 150 – NV [ 6 ]. Theo đó :

 • Đổi tên xã Thượng Minh thành xã Chu Hương
 • Đổi tên xã Tân Dân thành xã Yến Dương
 • Đổi tên xã Quảng Thành thành xã Địa Linh
 • Đổi tên xã Hưng Đạo thành xã Hà Hiệu
 • Đổi tên xã Minh Phúc thành xã Phúc Lộc
 • Đổi tên xã Việt Hùng thành xã Cao Trĩ
 • Đổi tên xã Thạch Sơn thành xã Nghiên Loan
 • Đổi tên xã Việt Xô thành xã Giáo Hiệu
 • Đổi tên xã Việt Hoa thành xã Nhạn Môn
 • Đổi tên xã Hùng Cường thành xã Bằng Thành
 • Đổi tên xã Đại Đồng thành xã Bộc Bố
 • Đổi tên xã Hưng Thịnh thành xã Công Bằng
 • Đổi tên xã Liên Minh thành xã Xuân La
 • Đổi tên xã Mẫu Ninh thành xã Khang Ninh
 • Đổi tên xã Văn Y thành xã An Thắng.

Ngày 29 tháng 12 năm 1964, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 341 – NV chia xã Khang Ninh thành hai xã Khang Ninh và Nam Mẫu, đồng thời sáp nhập xóm Pác Ngoi của xã Quảng Khê vào xã Nam Mẫu. [ 7 ]

Ngày 21 tháng 4 năm 1965, tỉnh Bắc Kạn sáp nhập với tỉnh Thái Nguyên thành tỉnh Bắc Thái, huyện Chợ Rã thuộc tỉnh Bắc Thái, bao gồm thị trấn Chợ Rã và 25 xã: An Thắng, Bằng Thành, Bành Trạch, Bộc Bố, Cao Tân, Cao Thượng, Cao Trĩ, Chu Hương, Cổ Linh, Công Bằng, Địa Linh, Đồng Phúc, Giáo Hiệu, Hà Hiệu, Hoàng Trĩ, Khang Ninh, Mỹ Phương, Nam Mẫu, Nghiên Loan, Nhạn Môn, Phúc Lộc, Quảng Khê, Thượng Giáo, Xuân La, Yến Dương.[8]

Ngày 29 tháng 12 năm 1978, huyện Chợ Rã được sáp nhập vào tỉnh Cao Bằng vừa tái lập. [ 9 ]Ngày 6 tháng 11 năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 144 – HĐBT đổi tên huyện Chợ Rã thành huyện Ba Bể. [ 1 ]Ngày 6 tháng 11 năm 1996, huyện Ba Bể được chuyển trở lại tỉnh Bắc Kạn vừa được tái lập. [ 10 ]Ngày 28 tháng 5 năm 2003, nhà nước phát hành Nghị định số 56/2003 / NĐ-CP [ 11 ]. Theo đó, tách 10 xã : An Thắng, Bằng Thành, Bộc Bố, Cao Tân, Cổ Linh, Công Bằng, Giáo Hiệu, Nghiên Loan, Nhạn Môn và Xuân La để xây dựng huyện Pác Nặm .Huyện Ba Bể còn lại thị xã Chợ Rã và 15 xã : Bành Trạch, Cao Thượng, Cao Trĩ, Chu Hương, Địa Linh, Đồng Phúc, Hà Hiệu, Hoàng Trĩ, Khang Ninh, Mỹ Phương, Nam Mẫu, Phúc Lộc, Quảng Khê, Thượng Giáo, Yến Dương .

Ngày 1 tháng 2 năm 2020, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Cao Trĩ vào xã Thượng Giáo.[12]

Huyện Ba Bể có 1 thị xã và 14 xã như lúc bấy giờ .

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *