Thị xã (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt

Thị xã là một đơn vị hành chính cấp huyện ở Việt Nam, dưới tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Theo cách phân loại đô thị hiện nay, thị xã là đô thị loại IV hoặc loại III.

Tại thời gian ngày 31 tháng 12 năm 2008, Việt Nam có 47 thị xã [ 1 ]. Đến ngày 10 tháng 4 năm 2022, Việt Nam có 49 thị xã .
Thị xã (Việt Nam) trên bản đồ Việt NamThị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam)Thị xã (Việt Nam) Red pog.svg Vị trí các thị xã tại Việt NamTất cả những tỉnh lỵ của Việt Nam lúc bấy giờ trước kia đều là thị xã, đến nay những thị xã tỉnh lỵ đều đã được tăng cấp lên thành phố thuộc tỉnh .

Về quy mô, thị xã thường nhỏ hơn các thành phố và lớn hơn thị trấn; là nơi tập trung đông dân cư, sinh sống chủ yếu nhờ các hoạt động trong các lĩnh vực như: công nghiệp, dịch vụ, thương nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Về loại hình, thị xã là một đô thị và dân cư tại đó được xếp là dân thành thị; mặc dù có thể vẫn còn một phần dân cư sống bằng nông nghiệp.

Một thị xã được chia thành nhiều phường ( phần nội thị ) và xã ( phần ngoại thị ). Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ là thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An với tổng thể những đơn vị chức năng hành chính chỉ có phường mà không có xã thường trực .

Quy định trong pháp luật[sửa|sửa mã nguồn]

Cấp hành chính[sửa|sửa mã nguồn]

 • Trong Hiến pháp 2013, Chương IX: Chính quyền địa phương[2], Khoản 1 Điều 110 có viết:

1. Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định như sau:

Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương;

Huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành phường và xã; quận chia thành phường.

Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập.

 • Trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015[3] (sửa đổi, bổ sung 2019[4]), quy định tại Điều 2: Đơn vị hành chính, Chương I: Những quy định chung:

Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có:

1. Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh);

2. Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện);

3. Xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);

4. Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Như vậy, thị xã nằm ở cấp hành chính thứ hai trong 3 cấp hành chính ( cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ) của Việt Nam .

Tiêu chuẩn của đơn vị chức năng hành chính[sửa|sửa mã nguồn]

Theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13[5] của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành năm 2016, tại Điều 6, Mục 2: Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị, Chương I: Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính thì một thị xã cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn như sau:

Điều 6. Tiêu chuẩn của thị xã

1. Quy mô dân số từ 100.000 người trở lên.

2. Diện tích tự nhiên từ 200 km² trở lên.

3. Đơn vị hành chính trực thuộc:

a) Số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc có từ 10 đơn vị trở lên;

b) Tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 50% trở lên.

4. Đã được công nhận là đô thị loại III hoặc loại IV; hoặc khu vực dự kiến thành lập thị xã đã được phân loại đạt tiêu chí của đô thị loại III hoặc loại IV.

5. Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội đạt quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Danh sách những thị xã[sửa|sửa mã nguồn]

 • Số liệu về dân số chủ yếu lấy theo kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra dân số ngày 1/4/2019 (không tính dân số quy đổi).

Tính đến ngày 10 tháng 4 năm 2022, cả nước có :
Thị xã có diện tích quy hoạnh lớn nhất : thị xã Ninh Hòa ( Khánh Hòa ) với 1.195,7 km² .Thị xã có diện tích quy hoạnh nhỏ nhất : thị xã Cửa Lò ( Nghệ An ) với 27,81 km² .Thị xã có dân số đông nhất : thị xã Tân Uyên ( Tỉnh Bình Dương ) với 505.798 người .Thị xã có dân số tối thiểu : thị xã Mường Lay ( Điện Biên ) với 11.162 người .Thị xã có nhiều đơn vị chức năng hành chính cấp xã thường trực nhất : thị xã Nghi Sơn ( Thanh Hóa ) với 16 phường và 15 xã .Thị xã có ít đơn vị chức năng hành chính cấp xã thường trực nhất : thị xã Mường Lay ( Điện Biên ) với 2 phường và 1 xã .Thị xã có nhiều xã nhất : thị xã Ninh Hòa ( Khánh Hòa ) với 20 xã .Thị xã Cửa Lò ( Nghệ An ) là thị xã duy nhất ở Việt Nam lúc bấy giờ chỉ có phường, không có xã thường trực .Thị xã có nhiều phường nhất : thị xã Nghi Sơn ( Thanh Hóa ) với 16 phường .Thị xã có ít phường nhất : thị xã Mường Lay ( Điện Biên ) và thị xã Duyên Hải ( Trà Vinh ) với 2 phường ở mỗi thị xã .

Trước năm 1945[sửa|sửa mã nguồn]

Giai đoạn 1945 – 1975[sửa|sửa mã nguồn]

Thị xã của chính quyền sở tại Cách mạng[sửa|sửa mã nguồn]

Thị xã của chính quyền sở tại Việt Nam Cộng hòa ( 1955 – 1975 )[sửa|sửa mã nguồn]

Tại miền Nam thời Việt Nam Cộng hòa, những xã ở TT tỉnh lỵ có mức độ đô thị hóa cao được gọi là thị xã ( xã thành thị ) và toàn bộ đều trở thành những thị xã tự trị ( không còn nhờ vào vào đơn vị chức năng cấp ” Q. thường trực tỉnh ” ). nhà nước Việt Nam Cộng hòa không thiết kế xây dựng quy định thành phố mà xây dựng hai cấp tương tự là Đô thành TP HCM và 10 thị xã tự trị trong đó có Huế, Thành Phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh, Đà Lạt, Vũng Tàu, Mỹ Tho, Cần Thơ và Rạch Giá [ 6 ]Về phân cấp hành chính những thị xã tự trị được tổ chức triển khai không giống nhau tùy theo ý nghĩa về quân sự chiến lược và văn hóa truyền thống .

Đơn vị hành chính trong các thị xã

Các thị xã được chia thành những Q. đô thị ( khác Q. thường trực tỉnh vì thị xã tương tự Q. thường trực tỉnh, có khi tương tự cấp tỉnh ) :

 • Thị xã độc lập trực thuộc trung ương được chia thành vài quận (khi đó quận đô thị tương đương cấp quận trực thuộc tỉnh vì thị xã có cấp bậc tương đương tỉnh)
 • Thị xã trực thuộc tỉnh được chia thành vài quận (quận đô thị).
 • Một số thị xã chỉ có một quận (quận đô thị).

Sau năm 1975[sửa|sửa mã nguồn]

Sau năm 1975, cả nước có 62 thị xã, gồm có : Bạc Liêu, Bắc Giang, Thành Phố Bắc Ninh, Bến Tre, Biên Hòa, Buôn Ma Thuột, Cà Mau, Cam Đường, Cam Ranh, Cẩm Phả, Châu Đốc, Cao Bằng, Đà Lạt, Đồ Sơn, Đông Hà, Đồng Hới, Gò Công, HĐ Hà Đông, Hà Giang, Hà Nam, thành phố Hà Tĩnh, Thành Phố Hải Dương, Hòa Bình, Hồng Gai, Hội An, Huế, Hưng Yên, Kiến An, Kon Tum, Lai Châu ( cũ ), TP Lạng Sơn, Tỉnh Lào Cai, Long Xuyên, Nghĩa Lộ, Nha Trang, Tỉnh Ninh Bình, Rạch Giá, Phan Rang, Phan Thiết, Phú Thọ, Phúc Yên, Pleiku, Quảng Nghĩa, Sa Đéc, Sóc Trăng, Sơn La, Sơn Tây, Tam Kỳ, Tân An, Tây Ninh, Tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Thủ Dầu Một, Trà Vinh, Tuy Hòa, Tuyên Quang, Uông Bí, Vị Thanh, Vĩnh Long, Vĩnh Yên, Vũng Tàu, Yên Bái .Tháng 6 năm 1975, chuyển thị xã Huế thành thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế [ 8 ] .

Năm 1976, thành lập thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Biên Hòa.[cần dẫn nguồn]

Ngày 10 tháng 3 năm 1976, tỉnh Bạc Liêu – Cà Mau đổi tên thành tỉnh Minh Hải, đồng thời thị xã Bạc Liêu cũng được đổi tên thành thị xã Minh Hải thuộc tỉnh Minh Hải.[cần dẫn nguồn]

Ngày 26 tháng 6 năm 1976, sáp nhập thị xã Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phú vào huyện Yên Lãng.[cần dẫn nguồn]

Ngày 20 tháng 11 năm 1976, sáp nhập thị xã Tam Kỳ với hai huyện Bắc Tam Kỳ và Nam Tam Kỳ thành huyện Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.[cần dẫn nguồn]

Ngày 10 tháng 3 năm 1977, Hội đồng nhà nước ban hành Quyết định số 49 – CP [ 9 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Nha Trang thuộc tỉnh Phú Khánh trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Nha Trang cùng với 7 xã thuộc huyện Vĩnh Xương, hợp nhất thị xã Cam Ranh và huyện Khánh Sơn thành huyện Cam Ranh, hợp nhất thị xã Tuy Hòa với huyện Tuy Hòa thành huyện Tuy Hòa .Đồng thời, ngày 10 tháng 3 năm 1977, Hội đồng nhà nước ban hành Quyết định số 51 – CP. [ 10 ] Theo đó, thành phố Đà Lạt gồm có 6 phường và xã Lát thuộc huyện Đức Trọng chuyển sang .Ngày 26 tháng 3 năm 1977, Hội đồng nhà nước ban hành Quyết định số 77 – CP [ 11 ]. Theo đó, sáp nhập thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang vào huyện Gò Công .Ngày 27 tháng 4 năm 1977, Hội đồng nhà nước phát hành 2 quyết định hành động :

 • Quyết định số 124-CP[12]. Theo đó, sáp nhập thị xã Phan Rang thuộc tỉnh Thuận Hải vào hai huyện Ninh Hải và An Sơn.
 • Quyết định số 125-CP[13]. Theo đó, sáp nhập thị xã Hà Nam thuộc tỉnh Hà Nam Ninh với 2 huyện Kim Bảng và Thanh Liêm thành huyện Kim Thanh, sáp nhập thị xã Ninh Bình với huyện Gia Khánh thành huyện Hoa Lư.

Ngày 30 tháng 8 năm 1977, Hội đồng nhà nước ban hành Quyết định số 228 – CP. [ 14 ] Theo đó, xây dựng thành phố TP. Đà Nẵng thuộc tỉnh Quảng Nam – Thành Phố Đà Nẵng từ ba Q. I, II, III của tỉnh Quảng Nam – Thành Phố Đà Nẵng ( những Q. này trước đây thuộc thị xã TP. Đà Nẵng thường trực TW, sau khi thị xã sáp nhập với tỉnh Quảng Nam thì ba Q. trên thường trực tỉnh Quảng Nam – TP. Đà Nẵng ) .Ngày 15 tháng 12 năm 1977, Hội đồng nhà nước ban hành Quyết định số 330 – CP [ 15 ]. Theo đó, sáp nhập thị xã Vị Thanh thuộc tỉnh Hậu Giang ( cũ ) vào huyện Long Mỹ .

Ngày 4 tháng 3 năm 1978, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 56-CP. Theo đó, sáp nhập thị xã Nghĩa Lộ thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn vào huyện Văn Chấn.[cần dẫn nguồn]

Ngày 22 tháng 9 năm 1978, Hội đồng nhà nước ban hành Quyết định số 241 – CP [ 16 ]. Theo đó, tái lập thị xã Tuy Hòa thuộc tỉnh Phú Khánh từ huyện Tuy Hòa .Ngày 17 tháng 4 năm 1979, Hội đồng nhà nước ban hành Quyết định số 168 – CP [ 17 ]. Theo đó, sáp nhập thị xã Cam Đường thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn vào thị xã Tỉnh Lào Cai .Ngày 30 tháng 5 năm 1979, Quốc hội phát hành Nghị quyết xây dựng đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo thường trực TW [ 18 ]. Theo đó, thị xã Vũng Tàu sáp nhập với 1 số ít đơn vị chức năng hành chính khác thành đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo .Đến cuối năm 1979, cả nước có 48 thị xã .Ngày 5 tháng 3 năm 1980, Hội đồng nhà nước ban hành Quyết định số 72 – CP [ 19 ]. Theo đó, sáp nhập thị xã Đồ Sơn thuộc thành phố Hải Phòng Đất Cảng với một phần huyện An Thụy để xây dựng huyện Đồ Sơn, sáp nhập thị xã Kiến An với phần còn lại của huyện An Thụy thành huyện Kiến An .Ngày 9 tháng 4 năm 1981, Hội đồng nhà nước ban hành Quyết định số 151 – CP [ 20 ]. Theo đó, tái lập thị xã Hà Nam thuộc tỉnh Hà Nam Ninh từ huyện Kim Thanh, tái lập thị xã Tỉnh Ninh Bình từ huyện Hoa Lư .Ngày 24 tháng 8 năm 1981, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 41 – HĐBT [ 21 ]. Theo đó, chia thị xã Quảng Nghĩa thuộc tỉnh Nghĩa Bình thành thị xã Tỉnh Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa .Ngày 1 tháng 9 năm 1981, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 145 – HĐBT [ 22 ]. Theo đó, tái lập thị xã Phan Rang thuộc tỉnh Thuận Hải từ hai huyện Ninh Hải và An Sơn với tên gọi mới là thị xã Phan Rang – Tháp Chàm .Ngày 18 tháng 12 năm 1981, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 157 – HĐBT [ 23 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Quảng Xương và xây dựng thị xã Bỉm Sơn trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Hà Trung .Ngày 18 tháng 12 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 200 – HĐBT [ 24 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Tam Điệp thuộc tỉnh Hà Nam Ninh trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh tự nhiên và dân số của huyện Tam Điệp .Ngày 23 tháng 2 năm 1983, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 13 – HĐBT. [ 25 ] Theo đó, xây dựng thị xã Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Cao Lãnh .Ngày 3 tháng 12 năm 1983, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 144 – HĐBT [ 26 ]. Theo đó, tái lập thị xã Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam – TP. Đà Nẵng từ huyện Tam Kỳ .Ngày 17 tháng 5 năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 75 – HĐBT. [ 27 ] Theo đó, đổi tên thị xã Minh Hải thành thị xã Bạc Liêu thuộc tỉnh Minh Hải .Ngày 11 tháng 4 năm 1985, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 113 – HĐBT [ 28 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Sông Công thuộc tỉnh Bắc Thái trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Phổ Yên .Ngày 23 tháng 12 năm 1985, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 284 – HĐBT [ 29 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Vĩnh An thuộc tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Vĩnh Cửu .Đến cuối năm 1985, cả nước có 56 thị xã .Ngày 3 tháng 7 năm 1986, Hội đồng bộ trưởng ban hành Quyết định số 81 – HĐBT [ 30 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Quy Nhơn thuộc tỉnh Tỉnh Bình Định trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Quy Nhơn .Ngày 16 tháng 2 năm 1987, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 37 – HĐBT [ 31 ]. Theo đó, tái lập thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang từ hai huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây .Ngày 6 tháng 6 năm 1988, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 100 – HĐBT [ 32 ]. Theo đó, tái lập thị xã Đồ Sơn thuộc thành phố Hải Phòng Đất Cảng từ huyện Đồ Sơn và tái lập thị xã Kiến An từ huyện Kiến An .

Ngày 16 tháng 9 năm 1989, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 134-HĐBT[cần dẫn nguồn]. Theo đó, thành lập thị xã Quảng Trị thuộc tỉnh Quảng Trị trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Triệu Hải.

Đến cuối năm 1989, cả nước có 59 thị xã .Ngày 16 tháng 7 năm 1990, Hội đồng bộ trưởng ban hành Quyết định số 262 – HĐBT [ 33 ]. Theo đó, tái lập thị xã Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Thái trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Bạch Thông .Ngày 2 tháng 3 năm 1992, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 67 – HĐBT [ 34 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh thuộc tỉnh thành phố Hà Tĩnh trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của những huyện Đức Thọ và Can Lộc .Ngày 18 tháng 4 năm 1992, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 130 – HĐBT [ 35 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Lai Châu trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Điện Biên .Ngày 9 tháng 6 năm 1992, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 205 – HĐBT [ 36 ]. Theo đó, tái lập thị xã Cam Đường thuộc tỉnh Tỉnh Lào Cai trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Tỉnh Lào Cai .Ngày 27 tháng 12 năm 1993, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 102 – CP [ 37 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Hồng Gai .Ngày 1 tháng 5 năm 1994, nhà nước phát hành Nghị định số 37 – CP [ 38 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Thanh Hóa thuộc tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Thanh Hóa .Ngày 2 tháng 6 năm 1994, nhà nước phát hành Nghị định số 45 – CP [ 39 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Châu Thành .Ngày 11 tháng 7 năm 1994, nhà nước phát hành Nghị định số 65 – CP [ 40 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Bảo Lộc .Ngày 29 tháng 8 năm 1994, nhà nước phát hành 3 nghị định :

 • Nghị định số 100-CP[41]. Theo đó, thành lập quận Kiến An thuộc thành phố Hải Phòng trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Kiến An.
 • Nghị định số 109-CP.[cần dẫn nguồn] Theo đó, giải thể thị xã Vĩnh An thuộc tỉnh Đồng Nai để tái lập huyện Vĩnh Cửu.
 • Nghị định số 113-CP[42]. Theo đó, thành lập thị xã Cửa Lò thuộc tỉnh Nghệ An trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Nghi Lộc.

Ngày 21 tháng 1 năm 1995, nhà nước phát hành Nghị định số 08 – CP [ 43 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Buôn Ma Thuột .Ngày 15 tháng 5 năm 1995, nhà nước phát hành Nghị định số 31 – CP [ 44 ]. Theo đó, tái lập thị xã Nghĩa Lộ thuộc tỉnh Yên Bái trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Văn Chấn .Đến cuối năm 1995, cả nước có 62 thị xã .Ngày 6 tháng 11 năm 1996, Quốc hội phát hành Nghị quyết về việc kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chính một số ít tỉnh [ 45 ]. Theo đó, tái lập tỉnh Hà Nam và đổi tên thị xã Hà Nam thành thị xã Phủ Lý. [ 46 ]Ngày 6 tháng 8 năm 1997, nhà nước phát hành Nghị định số 88 – CP [ 47 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Thành Phố Hải Dương thuộc tỉnh Thành Phố Hải Dương trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Thành Phố Hải Dương .Ngày 8 tháng 7 năm 1998, nhà nước phát hành Nghị định số 47 / NĐ-CP [ 48 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Hà Tiên .Ngày 20 tháng 7 năm 1998, nhà nước phát hành Nghị định số 52 / NĐ-CP [ 49 ]. Theo đó, tái lập thị xã Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Hải Ninh .Ngày 1 tháng 3 năm 1999, nhà nước phát hành Nghị định số 09 / NĐ-CP [ 50 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Long Xuyên .Ngày 14 tháng 4 năm 1999, nhà nước phát hành Nghị định số 21 / NĐ-CP [ 51 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Cà Mau .Ngày 1 tháng 7 năm 1999, nhà nước phát hành Nghị định số 45 / NĐ-CP [ 52 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Vị Thanh thuộc tỉnh Cần Thơ trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Vị Thanh .Ngày 24 tháng 4 năm 1999, nhà nước phát hành Nghị định số 29 / NĐ-CP [ 53 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Pleiku .

Ngày 25 tháng 8 năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/NĐ-CP[54]. Theo đó, thành lập thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Phan Thiết.

Ngày 1 tháng 9 năm 1999, nhà nước phát hành Nghị định số 90 / NĐ-CP [ 55 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Đồng Phú .Đến cuối năm 1999, cả nước có 61 thị xã .Ngày 7 tháng 7 năm 2000, nhà nước phát hành Nghị định số 21 / NĐ-CP [ 56 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Cam Ranh .Ngày 11 tháng 1 năm 2002, nhà nước phát hành Nghị định số 05 / NĐ-CP [ 57 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Yên Bái thuộc tỉnh Yên Bái trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Yên Bái .Ngày 31 tháng 1 năm 2002, nhà nước phát hành Nghị định số 16 / NĐ-CP [ 58 ]. Theo đó, sáp nhập thị xã Cam Đường thuộc tỉnh Tỉnh Lào Cai vào thị xã Tỉnh Lào Cai .Ngày 17 tháng 10 năm 2002, nhà nước phát hành Nghị định số 82 / NĐ-CP [ 59 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Thành Phố Lạng Sơn thuộc tỉnh Thành Phố Lạng Sơn trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Thành Phố Lạng Sơn .Ngày 21 tháng 8 năm 2003, nhà nước phát hành Nghị định số 97 / NĐ-CP [ 60 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Long Khánh .Ngày 26 tháng 9 năm 2003, nhà nước phát hành Nghị định số 110 / 2003 / NĐ-CP [ 61 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Điện Biên trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Điện Biên Phủ .Ngày 9 tháng 12 năm 2003, nhà nước phát hành 2 nghị định :

 • Nghị định số 153/NĐ-CP[62]. Theo đó, tái lập thị xã Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Mê Linh.
 • Nghị định số 155/2003/NĐ-CP[63]. Theo đó, thành lập thị xã An Khê thuộc tỉnh Gia Lai trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện An Khê.

Ngày 29 tháng 4 năm 2004, nhà nước phát hành Nghị định số 117 / NĐ-CP [ 64 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Tỉnh Thái Bình thuộc tỉnh Tỉnh Thái Bình trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Tỉnh Thái Bình .Ngày 16 tháng 8 năm 2004, nhà nước phát hành Nghị định số 156 / NĐ-CP [ 65 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Đồng Hới .Ngày 10 tháng 10 năm 2004, nhà nước phát hành Nghị định số 176 / NĐ-CP [ 66 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Lai Châu ( mới ) thuộc tỉnh Lai Châu trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Tam Đường .Ngày 30 tháng 11 năm 2004, nhà nước phát hành Nghị định số 195 / NĐ-CP [ 67 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Tỉnh Lào Cai thuộc tỉnh Tỉnh Lào Cai trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Tỉnh Lào Cai .Ngày 5 tháng 1 năm 2005, nhà nước phát hành Nghị định số 03 / NĐ-CP [ 68 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Tuy Hòa thuộc tỉnh Phú Yên trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Tuy Hòa .Ngày 2 tháng 3 năm 2005, nhà nước phát hành Nghị định số 25 / NĐ-CP [ 69 ]. Theo đó, đổi tên thị xã Lai Châu cũ thuộc tỉnh Điện Biên thành thị xã Mường Lay .Ngày 7 tháng 6 năm 2005, nhà nước phát hành nghị định số 75 / NĐ-CP [ 70 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Giang trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Bắc Giang .Ngày 27 tháng 6 năm 2005, nhà nước phát hành Nghị định số 82/2005 / NĐ-CP [ 71 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Đắk Nông .Ngày 26 tháng 7 năm 2005, nhà nước phát hành 2 nghị định :

 • Nghị định số 97/NĐ-CP[72]. Theo đó, thành lập thành phố Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Rạch Giá.
 • Nghị định số 98/NĐ-CP[73]. Theo đó, thành lập thị xã Tân Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Phụng Hiệp.

Ngày 26 tháng 8 năm 2005, nhà nước phát hành Nghị định số 112 / NĐ-CP [ 74 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Tỉnh Quảng Ngãi thuộc tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Tỉnh Quảng Ngãi .Ngày 5 tháng 9 năm 2005, nhà nước phát hành Nghị định số 114 / NĐ-CP [ 75 ]. Theo đó, xây dựng thị xã La Gi thuộc tỉnh Bình Thuận trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Hàm Tân .Đến cuối năm 2005, cả nước có 58 thị xã .Ngày 26 tháng 1 năm 2006, nhà nước phát hành Nghị định số 15 / NĐ-CP [ 76 ]. Theo đó, xây dựng thành phố TP Bắc Ninh thuộc tỉnh Thành Phố Bắc Ninh trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Thành Phố Bắc Ninh .Ngày 29 tháng 9 năm 2006, nhà nước phát hành Nghị định số 113 / NĐ-CP [ 77 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh tự nhiên và dân số của thị xã Tam Kỳ .Ngày 27 tháng 10 năm 2006, nhà nước phát hành 2 nghị định :

 • Nghị định số 124/NĐ-CP[78]. Theo đó, đổi tên thị xã Tân Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang thành thị xã Ngã Bảy.
 • Nghị định số 126/NĐ-CP[79]. Theo đó, thành lập thành phố Hòa Bình thuộc tỉnh Hòa Bình trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Hòa Bình.

Ngày 1 tháng 12 năm 2006, nhà nước phát hành Nghị định số 146 / NĐ-CP [ 80 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Vĩnh Yên .Ngày 27 tháng 12 năm 2006, nhà nước phát hành Nghị định số 155 / NĐ-CP [ 81 ]. Theo đó, xây dựng thành phố HĐ Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã HĐ Hà Đông .Ngày 16 tháng 1 năm 2007, nhà nước phát hành Nghị định số 10 / NĐ-CP [ 82 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Cao Lãnh .Ngày 7 tháng 2 năm 2007, nhà nước phát hành Nghị định số 19 / NĐ-CP [ 83 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Tỉnh Ninh Bình thuộc tỉnh Tỉnh Ninh Bình trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Tỉnh Ninh Bình .Ngày 8 tháng 2 năm 2007, nhà nước phát hành 2 nghị định :

 • Nghị định số 21/NĐ-CP[84]. Theo đó, thành lập thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Phan Rang – Tháp Chàm.
 • Nghị định số 22/NĐ-CP[85]. Theo đó, thành lập thành phố Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc Trăng trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Sóc Trăng.

Ngày 26 tháng 4 năm 2007, nhà nước phát hành Nghị định số 50 / NĐ-CP [ 86 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Ayun Pa thuộc tỉnh Gia Lai trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Ayun Pa .Ngày 28 tháng 5 năm 2007, nhà nước phát hành Nghị định số 89 / NĐ-CP [ 87 ]. Theo đó, xây dựng thành phố TP Hà Tĩnh thuộc tỉnh thành phố Hà Tĩnh trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã thành phố Hà Tĩnh .Ngày 2 tháng 8 năm 2007, nhà nước phát hành Nghị định số 130 / NĐ-CP [ 88 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Sơn Tây thuộc tỉnh Hà Tây trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Sơn Tây .Ngày 12 tháng 9 năm 2007, nhà nước phát hành Nghị định số 145 / NĐ-CP [ 89 ]. Theo đó, xây dựng Q. Đồ Sơn thuộc thành phố Hải Phòng Đất Cảng trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Đồ Sơn .Ngày 15 tháng 11 năm 2007, nhà nước phát hành Nghị định số 164 / NĐ-CP [ 90 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Thái Hòa thuộc tỉnh Nghệ An trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Nghĩa Đàn .Ngày 9 tháng 1 năm 2008, nhà nước phát hành Nghị định số 10 / NĐ-CP [ 91 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Hội An .Ngày 9 tháng 6 năm 2008, nhà nước phát hành Nghị định số 72 / NĐ-CP [ 92 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Phủ Lý thuộc tỉnh Hà Nam trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Phủ Lý .Ngày 3 tháng 9 năm 2008, nhà nước phát hành Nghị định 98 / NĐ-CP [ 93 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Sơn La thuộc tỉnh Sơn La trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Sơn La .Ngày 24 tháng 9 năm 2008, nhà nước phát hành 2 nghị định :

 • Nghị định số 101/NĐ-CP[94]. Theo đó, thành lập thị xã Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Từ Sơn.
 • Nghị định số 103/NĐ-CP[95]. Theo đó, thành lập thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Móng Cái.

Ngày 23 tháng 12 năm 2008, nhà nước phát hành 2 nghị định :

 • Nghị định số 107/NĐ-CP[96]. Theo đó, thành lập thị xã Buôn Hồ thuộc tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Krông Búk.
 • Nghị định số 108/NĐ-CP[97]. Theo đó, thành lập thị xã Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Hồng Ngự.

Ngày 19 tháng 1 năm 2009, nhà nước phát hành Nghị định số 04 / NĐ-CP [ 98 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Hưng Yên thuộc tỉnh Hưng Yên trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Hưng Yên .Ngày 10 tháng 4 năm 2009, nhà nước phát hành 2 nghị định :

 • Nghị định số 15/NĐ-CP[99]. Theo đó, thành lập thành phố Kon Tum thuộc tỉnh Kon Tum trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Kon Tum.
 • Nghị quyết số 16/NQ-CP[100]. Theo đó, thành lập thành phố Vĩnh Long thuộc tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Vĩnh Long.

Ngày 8 tháng 5 năm 2009, nhà nước phát hành Nghị quyết số 19 / NQ-CP [ 101 ]. Theo đó, chuyển thành phố Sơn Tây thành thị xã Sơn Tây thường trực thành phố Thành Phố Hà Nội .Ngày 11 tháng 8 năm 2009, nhà nước phát hành 3 nghị quyết :

 • Nghị quyết số 33/NQ-CP[102]. Theo đó, thành lập thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Đông Hà.
 • Nghị quyết số 34/NQ-CP[103]. Theo đó, thành lập thành phố Bến Tre thuộc tỉnh Bến Tre trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Bến Tre.
 • Nghị quyết số 35/NQ-CP[104]. Theo đó, thành lập thị xã Bình Long và thị xã Phước Long thuộc tỉnh Bình Phước trên cơ sở một phần diện tích và dân số của các huyện Bình Long và Phước Long.

Ngày 24 tháng 8 năm 2009, nhà nước phát hành 2 nghị quyết :

 • Nghị quyết số 38/NQ-CP[105]. Theo đó, thành lập thành phố Tân An thuộc tỉnh Long An trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Tân An.
 • Nghị quyết số 40/NQ-CP[106]. Theo đó, thành lập thị xã Tân Châu thuộc tỉnh An Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Tân Châu.

Ngày 27 tháng 8 năm 2009, nhà nước phát hành Nghị quyết số 42 / NQ-CP [ 107 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Sông Cầu thuộc tỉnh Phú Yên trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Sông Cầu .Đến cuối năm 2009, cả nước có 46 thị xã .Ngày 9 tháng 2 năm 2010, nhà nước phát hành Nghị quyết số 08 / NQ-CP [ 108 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Hương Thủy thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Hương Thủy .Ngày 12 tháng 2 năm 2010, nhà nước phát hành Nghị quyết số 09 / NQ-CP [ 109 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Chí Linh thuộc tỉnh Thành Phố Hải Dương trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Chí Linh .Ngày 4 tháng 3 năm 2010, nhà nước phát hành Nghị quyết số 11 / NQ-CP [ 110 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Trà Vinh .Ngày 8 tháng 4 năm 2010, nhà nước phát hành Nghị quyết số 19 / NQ-CP [ 111 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Bảo Lộc .Ngày 2 tháng 7 năm 2010, nhà nước phát hành Nghị quyết số 27 / NQ-CP [ 112 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Tuyên Quang .Ngày 27 tháng 8 năm 2010, nhà nước phát hành Nghị quyết số 32 / NQ-CP [ 113 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Bạc Liêu thuộc tỉnh Bạc Liêu trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Bạc Liêu .Ngày 23 tháng 9 năm 2010, nhà nước phát hành Nghị quyết số 34 / NQ-CP [ 114 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Vị Thanh thuộc tỉnh Hậu Giang trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Vị Thanh .Ngày 27 tháng 9 năm 2010, nhà nước phát hành Nghị quyết số 35 / NQ-CP [ 115 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Hà Giang thuộc tỉnh Hà Giang trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Hà Giang .Ngày 25 tháng 10 năm 2010, nhà nước phát hành Nghị quyết số 41 / NQ-CP [ 116 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Ninh Hòa .Ngày 23 tháng 12 năm 2010, nhà nước phát hành Nghị quyết số 65 / NQ-CP [ 117 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Cam Ranh .Ngày 13 tháng 1 năm 2011, nhà nước phát hành Nghị quyết số 04 / NQ-CP [ 118 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Dĩ An và thị xã Thuận An thuộc tỉnh Tỉnh Bình Dương trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của những huyện Dĩ An và Thuận An .Ngày 25 tháng 2 năm 2011, nhà nước phát hành Nghị quyết số 12 / NQ-CP [ 119 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Uông Bí thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Uông Bí .Ngày 25 tháng 8 năm 2011, nhà nước phát hành Nghị quyết số 90 / NQ-CP [ 120 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Vĩnh Châu thuộc tỉnh Sóc Trăng trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Vĩnh Châu .Ngày 15 tháng 11 năm 2011, nhà nước phát hành Nghị quyết số 99 / NQ-CP [ 121 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Hương Trà thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Hương Trà .Ngày 25 tháng 11 năm 2011, nhà nước phát hành Nghị quyết số 100 / NQ-CP [ 122 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Quảng Yên thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Yên Hưng .Ngày 28 tháng 11 năm 2011, nhà nước phát hành Nghị quyết số 101 / NQ-CP [ 123 ]. Theo đó, xây dựng thị xã An Nhơn thuộc tỉnh Tỉnh Bình Định trên cơ sở hàng loạt diên tích và dân số của huyện An Nhơn .Ngày 21 tháng 2 năm 2012, nhà nước phát hành Nghị quyết số 04 / NQ-CP [ 124 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Cẩm Phả .Ngày 2 tháng 5 năm 2012, nhà nước phát hành Nghị quyết số 11 / NQ-CP [ 125 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Tỉnh Bình Dương trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Thủ Dầu Một .Ngày 22 tháng 8 năm 2012, nhà nước phát hành Nghị quyết số 43 / NQ-CP [ 126 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Bà Rịa .Ngày 25 tháng 8 năm 2012, nhà nước phát hành Nghị quyết số 60 / NQ-CP [ 127 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Cao Bằng thuộc tỉnh Cao Bằng trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Cao Bằng .Ngày 28 tháng 12 năm 2012, nhà nước phát hành Nghị quyết số 89 / NQ-CP [ 128 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Bình Minh thuộc tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân só của huyện Bình Minh .Ngày 18 tháng 3 năm 2013, nhà nước phát hành Nghị quyết số 33 / NQ-CP [ 129 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Kiến Tường thuộc tỉnh Long An trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Mộc Hóa .Ngày 3 tháng 4 năm 2013, nhà nước phát hành Nghị quyết số 47 / NQ-CP [ 130 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Q. Hoàng Mai thuộc tỉnh Nghệ An trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Quỳnh Lưu .Ngày 19 tháng 7 năm 2013, nhà nước phát hành Nghị quyết số 86 / NQ-CP [ 131 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Châu Đốc .Ngày 14 tháng 10 năm 2013, nhà nước phát hành Nghị quyết số 113 / NQ-CP [ 132 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Sa Đéc .Ngày 20 tháng 12 năm 2013, nhà nước phát hành Nghị quyết số 125 / NQ-CP [ 133 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Ba Đồn thuộc tỉnh Quảng Bình trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Quảng Trạch .Ngày 26 tháng 12 năm 2013, nhà nước phát hành Nghị quyết số 130 / NQ-CP [ 134 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Cai Lậy thuộc tỉnh Tiền Giang trên cơ sở một phần diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Cai Lậy .Ngày 27 tháng 12 năm 2013, nhà nước phát hành Nghị quyết số 131 / NQ-CP [ 135 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Lai Châu thuộc tỉnh Lai Châu trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Lai Châu .Ngày 29 tháng 12 năm 2013, nhà nước phát hành 3 nghị quyết :

 • Nghị quyết số 133/NQ-CP[136]. Theo đó, thành lập thị xã Ngã Năm thuộc tỉnh Sóc Trăng trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Ngã Năm.
 • Nghị quyết số 135/NQ-CP[137]. Theo đó, thành lập thành phố Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Tây Ninh.
 • Nghị quyết số 136/NQ-CP[138]. Theo đó, thành lập thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở một phần diện tích của các huyện Bến Cát và Tân Uyên.

Ngày 11 tháng 3 năm năm ngoái, Ủy ban thường vụ Quốc hội phát hành 3 nghị quyết :

 • Nghị quyết số 889/NQ-UBTVQH13[139]. Theo đó, thành lập thị xã Điện Bàn thuộc tỉnh Quảng Nam trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Điện Bàn.
 • Nghị quyết số 891/NQ-UBTVQH13[140]. Theo đó, thành lập thị xã Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Đông Triều.
 • Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH13[141]. Theo đó, thành lập thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Bắc Kạn.

Ngày 10 tháng 4 năm năm ngoái, Ủy ban thường vụ Quốc hội phát hành 2 nghị quyết :

 • Nghị quyết số 903/NQ-UBTVQH13[142]. Theo đó, thành lập thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Kỳ Anh.
 • Nghị quyết số 904/NQ-UBTVQH13[143]. Theo đó, thành lập thành phố Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Tam Điệp.

Ngày 15 tháng 5 năm năm ngoái, Ủy ban thường vụ Quốc hội phát hành 4 nghị quyết :

 • Nghị quyết số 930/NQ-UBTVQH13[144]. Theo đó, thành lập thị xã Giá Rai thuộc tỉnh Bạc Liêu trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Giá Rai.
 • Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH13[145]. Theo đó, thành lập thành phố Sông Công thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Sông Công và thành lập thị xã Phổ Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Phổ Yên.
 • Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH13[146]. Theo đó, thành lập thị xã Long Mỹ thuộc tỉnh Hậu Giang trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Long Mỹ.
 • Nghị quyết số 934/NQ-UBTVQH13[147]. Theo đó, thành lập thị xã Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Duyên Hải.

Cuối năm năm ngoái, cả nước có 51 thị xã .Ngày 19 tháng 4 năm 2017, Ủy ban thường vụ Quốc hội phát hành Nghị quyết số 368 / NQ-UBTVQH14 [ 148 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Sầm Sơn .Ngày 7 tháng 2 năm 2018, Ủy ban thường vụ Quốc hội phát hành Nghị quyết số 484 / NQ-UBTVQH14 [ 149 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Phúc Yên .Ngày 12 tháng 4 năm 2018, Ủy ban thường vụ Quốc hội phát hành Nghị quyết số 492 / NQ-UBTVQH14 [ 150 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Tân Thành .Ngày 11 tháng 9 năm 2018, Ủy ban thường vụ Quốc hội phát hành Nghị quyết số 573 / NQ-UBTVQH14 [ 151 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Hà Tiên .Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Ủy ban thường vụ Quốc hội phát hành Nghị quyết số 587 / NQ-UBTVQH14 [ 152 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Đồng Xoài .Ngày 10 tháng 1 năm 2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội phát hành Nghị quyết số 623 / NQ-UBTVQH14 [ 153 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Thành Phố Hải Dương trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Chí Linh .Ngày 12 tháng 3 năm 2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội phát hành Nghị quyết số 656 / NQ-UBTVQH14 [ 154 ]. Theo đó, xây dựng thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của huyện Mỹ Hào .Ngày 10 tháng 4 năm 2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội phát hành Nghị quyết số 673 / NQ-UBTVQH14 [ 155 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Long Khánh .Ngày 11 tháng 9 năm 2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội phát hành 2 nghị quyết :

 • Nghị quyết số 767/NQ-UBTVQH14[156]. Theo đó, thành lập thị xã Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Sa Pa.
 • Nghị quyết số 768/NQ-UBTVQH14[157]. Theo đó, thành lập thị xã Kinh Môn thuộc tỉnh Hải Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Kinh Môn.

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội phát hành 2 nghị quyết :

 • Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14[158]. Theo đó, thành lập thị xã Duy Tiên thuộc tỉnh Hà Nam trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Duy Tiên.
 • Nghị quyết số 835/NQ-UBTVQH14[159]. Theo đó, thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Gia Nghĩa.

Ngày 10 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát hành 4 nghị quyết :

 • Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH14[160]. Theo đó, thành lập thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Dĩ An và thị xã Thuận An.
 • Nghị quyết số 865/NQ-UBTVQH14[161]. Theo đó, thành lập thị xã Hòa Thành và thị xã Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Hòa Thành và huyện Trảng Bàng.
 • Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14[162]. Theo đó, thành lập thị xã Đức Phổ thuộc tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Đức Phổ.
 • Nghị quyết số 869/NQ-UBTVQH14[163]. Theo đó, thành lập thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Ngã Bảy.

Ngày 22 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát hành 3 nghị quyết :

 • Nghị quyết số 931/NQ-UBTVQH14.[164] Theo đó, thành lập thị xã Đông Hòa thuộc tỉnh Phú Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Đông Hòa.
 • Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH14.[165] Theo đó, thành lập thị xã Hoài Nhơn thuộc tỉnh Bình Định trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Hoài Nhơn.
 • Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH14.[166] Theo đó, thành lập thị xã Nghi Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Tĩnh Gia.

Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát hành Nghị quyết số 1003 / NQ-UBTVQH14 [ 167 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Hồng Ngự .Ngày 22 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát hành Nghị quyết số 387 / NQ-UBTVQH15 [ 168 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Thành Phố Bắc Ninh trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Từ Sơn .Ngày 15 tháng 2 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát hành Nghị quyết số 469 / NQ-UBTVQH15 [ 169 ]. Theo đó, xây dựng thành phố Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh và dân số của thị xã Phổ Yên .

Cả nước có 49 thị xã như hiện nay.

Trường hợp đặc biệt quan trọng là huyện hòn đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được tăng cấp lên thẳng thành phố thường trực tỉnh mà không trải qua cấp thị xã như những huyện khác trên cả nước .
Một số huyện đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại IV và đang xu thế trở thành thị xã :

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *