Tỉnh thành Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

TỉnhThành phố trực thuộc trung ương là cấp hành chính địa phương cao nhất ở Việt Nam. Tính đến năm 2021, Việt Nam có 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó có 5 thành phố trực thuộc trung ương.

Chính quyền địa phương[sửa|sửa mã nguồn]

Theo Hiến pháp 2013 và Luật tổ chức triển khai chính quyền sở tại địa phương, mỗi tỉnh thành Việt Nam đều nằm dưới sự quản trị của một Hội đồng nhân dân do dân bầu. Hội đồng nhân dân bầu ra Ủy ban nhân dân ( đơn vị chức năng hành pháp của chính quyền sở tại tỉnh ). Bộ máy như vậy cũng tương ứng với cấu trúc chính quyền sở tại TW. Các chính quyền sở tại tỉnh thường trực nhà nước .Ngày 22 tháng 11 năm 1945, quản trị Hồ Chí Minh ký sắc lệnh tổ chức triển khai Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chính những cấp. Sắc lệnh lao lý phương pháp tổ chức triển khai chính quyền sở tại dân chủ nhân dân trong cả nước. Chính quyền ở mỗi địa phương sẽ có hai cơ quan : đại diện thay mặt cho dân là Hội đồng nhân dân, do đại trà phổ thông đầu phiếu bầu ra, và vừa đại diện thay mặt cho dân, vừa đại diện thay mặt cho nhà nước là Ủy ban Hành chính, do Hội đồng nhân dân đề cử. Sắc lệnh lao lý trách nhiệm quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chính mỗi cấp. Từ năm 1976, Ủy ban Hành chính đổi tên là Ủy ban nhân dân .

Hội đồng nhân dân[sửa|sửa mã nguồn]

Mỗi Hội đồng nhân dân có thường trực Hội đồng nhân dân gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân và những người được ủy quyền được chọn trong những đại biểu trong Hội đồng nhân dân, thường là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Thường trực có nhiều nhiệm vụ, trong đó có việc đại diện Hội đồng khi không có kỳ họp. Hội đồng có một số ban có những nhiệm vụ chuyên biệt. Mỗi tỉnh đều có một Ban Kinh tế và Ngân sách, một Ban Văn hóa Xã hội và một Ban Pháp chế. Nếu một tỉnh có thành phần thiểu số không phải người Việt đông thì thường tỉnh đó cũng có một Ban Dân tộc.

Người dân được quyền bầu trong những cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân khi được 18 tuổi, và được quyền ra ứng cử khi đủ 21 tuổi. Để ứng cử, một ứng viên phải được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra mắt hoặc tự ứng cử. Những ứng viên này được bầu tại những hội nghị hiệp thương do Mặt trận Tổ quốc tổ chức triển khai. Những người tham gia hội nghị quyết định hành động những ứng viên có đủ tiêu chuẩn theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hay không bằng cách giơ tay biểu quyết hoặc bầu kín. Các ứng viên không được hội nghị tin tưởng sẽ không được đưa vào list ứng cử. Số ứng viên được bầu cho mỗi huyện là từ một đến ba. Số ứng viên cho mỗi huyện phải nhiều hơn số ghế được bầu .

Ủy ban nhân dân[sửa|sửa mã nguồn]

Ủy ban nhân dân, như đã nói trên, là đơn vị chức năng hành pháp của chính quyền sở tại tỉnh, có trách nhiệm định đoạt và thi hành những chủ trương. Ủy ban được xem như thể một nội các. Ủy ban nhân dân những cấp thao tác theo nguyên tắc tập thể. quản trị là người đứng đầu Ủy ban nhân dân chỉ huy chung, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp của mình. Mỗi thành viên của Ủy ban nhân dân chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể về phần công tác làm việc của mình trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và quản trị Ủy ban nhân dân cùng cấp. Ủy ban nhân dân có 1 quản trị và tối thiểu 3 Phó quản trị, tối đa là 5 Phó quản trị ( Thành phố TP.HN và Thành phố Hồ Chí Minh ), và có từ 4 đến 7 ủy viên ( tuỳ theo diện tích quy hoạnh và số dân ). quản trị Ủy ban nhân dân phải là đại biểu của HĐND cùng cấp, do HĐND bầu và Thủ tướng chuẩn y. Các thành viên khác của Ủy ban nhân dân không nhất thiết phải là thành viên của HĐND. quản trị Ủy ban nhân dân chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và báo cáo giải trình định kỳ trước HĐND và Thủ tướng về những hoạt động giải trí kinh tế-xã hội trong khoanh vùng phạm vi tỉnh .

Tòa án Nhân dân[sửa|sửa mã nguồn]

Tòa án Nhân dân là cơ quan xét xử và tư pháp cấp tỉnh. Đứng đầu là Chánh án .

Đảng bộ địa phương[sửa|sửa mã nguồn]

Vì Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền duy nhất ở Việt Nam nên cơ quan chỉ huy cao nhất của mỗi địa phương là Đại hội Đại biểu Đảng bộ của địa phương đó, phân cấp địa phương của tổ chức triển khai Đảng. Đại hội Đại biểu Đảng bộ sẽ họp 5 năm 1 lần để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh / Thành phố thường trực TW, hay thường được gọi tắt là Tỉnh ủy / Thành ủy, là cơ quan chỉ huy của Đảng bộ tỉnh, thành phố thường trực giữa 2 kỳ Đại hội, nhiệm kỳ 5 năm .

Sau mỗi Đại hội Đại biểu Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh/Thành phố sẽ tổ chức họp Hội nghị Đảng bộ lần thứ nhất để bầu ra Ban thường vụ Tỉnh uỷ/Thành uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ/Thành uỷ, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ/Thành uỷ và các chức danh lãnh đạo; tất cả đều theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ trực thuộc.

Đứng đầu Đảng bộ tỉnh / thành phố là Bí thư Tỉnh uỷ / Thành uỷ, do chính Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh / thành phố thường trực bầu lên, và phần đông ở những tỉnh thành đều là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Riêng Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do tầm quan trọng đặc biệt quan trọng của hai thành phố nên bắt buộc phải là Ủy viên Bộ Chính trị, do Bộ Chính trị điều động, chỉ định mà không phải do Ban Chấp hành Đảng bộ bầu ra .

Danh sách những tỉnh thành[sửa|sửa mã nguồn]

( Số liệu của Tổng cục Thống kê tính đến 0 giờ ngày 1/4/2019 ) Theo tác dụng tìm hiểu dân số ngày 1/4/2019 [ 1 ], dân số Việt Nam là 96.208.984 người. Đơn vị tỉnh thành đông dân nhất là Thành phố Hồ Chí Minh có 8.993.083 người, xếp thứ 2 là thủ đô hà nội TP.HN với dân số 8.053.663 người, tiếp đến là Thanh Hóa là 3.640.128 người, Nghệ An là 3.327.791 người, và Đồng Nai là 3.097.107 người. Tỉnh ít dân nhất là Bắc Kạn 313.905 người [ 1 ], kế đến là những tỉnh Lai Châu, Kon Tum. Tính theo diện tích quy hoạnh, tỉnh lớn nhất là tỉnh Nghệ An. Tỉnh nhỏ nhất là tỉnh Thành Phố Bắc Ninh .

  • Lưu ý: Chữ in đậm: Thành phố trực thuộc trung ương
  1. ^ a b Tong Cuc Thong Ke
  2. ^ Tỉnh lỵ ( TT hành chính tỉnh ) là thành phố, thị xã nơi đặt trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. Riêng thành phố thường trực TW, Ủy ban nhân dân thành phố đặt tại Q., được gọi là Q. TT
  3. ^ Thời điểm sớm nhất xây dựng tỉnh thành hoặc đơn vị chức năng hành chính tương tự là tiền thân của tỉnh thành đó
  4. ^

    Thông tin về dân số theo bài viết của từng tỉnh thành đã cập nhật

  5. ^ tin tức về diện tích quy hoạnh theo bài viết của từng tỉnh thành đã update

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *