Top 10 cổ phiếu niêm yết “phi nước đại” trong năm 2016 | Vietstock

Top 10 cổ phiếu niêm yết “ phi nước đại ” trong năm 2016
Năm 2016 hoàn toàn có thể xem là năm nhiều xúc cảm so với kinh doanh thị trường chứng khoán Việt Nam, khi mà thị trường từng hưng phấn phá đỉnh sau 8 năm ròng rã, đồng thời cũng có lúc giảm kỷ lục hơn 34 điểm sau sự kiện Brexit. Và trong toàn cảnh đó, cổ phiếu cũng dịch chuyển một cách can đảm và mạnh mẽ với nhiều mã phi nước đại, thậm chí còn đạt mức tăng hơn 800 % về thị giá .

Theo thống kê của Vietstock, 10 gương mặt tăng điểm nổi bật nhất năm 2016 gồm: ROS, SIC, TV2, DTL, KTS, TLH, SMC, NKG, V21 DZM.

1. CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng

Vốn điều lệ : 4,300,000,000,000 đồng
Ngày niêm yết : 01/09/2016

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2016: 12,500 đồng/cp

Giá tại ngày 30/12 (Phiên cuối năm 2016): 114,700 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 818%

Khối lượng giao dịch bình quân 86 phiên: 1,800,232 cp

2. CTCP Đầu tư – Phát triển Sông Đà ( HNX : SIC )

Nhóm ngành: Tiện ích

Ngành: Phát, truyền tải và phân phối điện năng

Vốn điều lệ : 159,997,150,000 đồng
Ngày niêm yết : 27/12/2006

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2016: 4,800 đồng/cp

Giá tại ngày 30/12 (Phiên cuối năm 2016): 33,000 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 587.5%

Khối lượng giao dịch bình quân 251 phiên: 159,542 cp

3. CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 ( HNX : TV2 )

Nhóm ngành: Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ

Ngành: Kiến trúc, tư vấn xây dựng và dịch vụ liên quan

Vốn điều lệ : 50,987,640,000 đồng
Ngày niêm yết : 13/10/2009

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2016: 48,800 đồng/cp

Giá tại ngày 30/12 (Phiên cuối năm 2016): 199,000 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 307.8%

Khối lượng giao dịch bình quân 251 phiên: 6,996 cp

4. CTCP Đại Thiên Lộc ( HOSE : DTL )

Nhóm ngành: Sản xuất

Ngành: Sản xuất các sản phẩm kim loại cơ bản

Vốn điều lệ : 614,356,040,000 đồng
Ngày niêm yết : 04/06/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2016: 8,200 đồng/cp

Giá tại ngày 30/12 (Phiên cuối năm 2016): 30,600 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 273.2%

Khối lượng giao dịch bình quân 251 phiên: 5,264 cp

5. CTCP Đường Kon Tum ( HNX : KTS )

Nhóm ngành: Sản xuất

Ngành: Sản xuất thực phẩm

Vốn điều lệ : 50,700,000,000 đồng
Ngày niêm yết : 31/12/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2016: 12,700 đồng/cp

Giá tại ngày 30/12 (Phiên cuối năm 2016): 42,500 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 234.6%

Khối lượng giao dịch bình quân 251 phiên: 3,707cp

6. CTCP Tập đoàn thép Tiến Lên ( HOSE : TLH )

Nhóm ngành: Bán buôn

Ngành: Bán buôn hàng lâu bền

Vốn điều lệ : 846,455,640,000 đồng
Ngày niêm yết : 16/03/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2016: 3,800 đồng/cp

Giá tại ngày 30/12 (Phiên cuối năm 2016): 12,300 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 223.7%

Khối lượng giao dịch bình quân 251 phiên: 1,089,837 cp

7. CTCP Đầu tư Thương mại SMC ( HOSE : SMC )

Nhóm ngành: Bán buôn

Ngành: Bán buôn hàng lâu bền

Vốn điều lệ : 295,183,610,000 đồng
Ngày niêm yết : 30/10/2006

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2016: 6,700 đồng/cp

Giá tại ngày 30/12 (Phiên cuối năm 2016): 21,300 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 218%

Khối lượng giao dịch bình quân 251 phiên: 111,764 cp

8. CTCP thép Nam Kim ( HOSE : NKG )

Nhóm ngành: Sản xuất

Ngành: Sản xuất các sản phẩm kim loại cơ bản

Vốn điều lệ : 660,343,610,000 đồng
Ngày niêm yết : 14/01/2011

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2016: 11,300 đồng/cp

Giá tại ngày 30/12 (Phiên cuối năm 2016): 35,000 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 210%

Khối lượng giao dịch bình quân 251 phiên: 322,016 cp

9. CTCP Chế tạo máy Dzĩ An ( HNX : DZM )

Nhóm ngành: Sản xuất

Ngành: Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện

Vốn điều lệ : 53,959,850,000 đồng
Ngày niêm yết : 11/06/2009

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2016: 3,800 đồng/cp

Giá tại ngày 30/12 (Phiên cuối năm 2016): 11,300 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 197.4%

Khối lượng giao dịch bình quân 251 phiên: 5,803 cp

10. CTCP VINACONEX 21 ( HNX : V21 )

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Xây dựng nhà cửa, cao ốc

Vốn điều lệ : 51,997,890,000 đồng
Ngày niêm yết : 21/04/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2016: 3,300 đồng/cp

Giá tại ngày 30/12 (Phiên cuối năm 2016): 9,600 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 191%

Khối lượng giao dịch bình quân 251 phiên: 18,246 cp

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *