Người dân ở top 10 tỉnh, thành sở hữu ô tô nhiều nhất cả nước có thu nhập bình quân bao nhiêu?

Theo kết quả Tổng điều tra dân số nhà ở 2019 của Tổng cục Thống kê, tính trung bình cả nước có 5,7% tổng số hộ gia đình có xe hơi. Trong đó, khu vực thành thị có tỷ lệ cao gấp gần 3 lần so với nông thôn, lần lượt là 9,5% và 3,6%.

Nếu tính chung cả thành thị và nông thôn thì những tỉnh thành có tỷ suất hộ mái ấm gia đình chiếm hữu xe hơi cao nhất là Thành Phố Hà Nội ( 12 % ), Thành Phố Đà Nẵng ( 10,7 % ), Thái Nguyên ( 10,3 % ), Quảng Ninh ( 9,7 % ) và Vĩnh Phúc ( 9,5 % ). Đáng quan tâm, tỷ suất chiếm hữu xe hơi ở đầu tàu kinh tế tài chính TP. Hồ Chí Minh chỉ là 6,7 %, nằm ngoài top 10 .Tuy nhiên, nếu tính riêng vùng thành thị ở những tỉnh, thì khu vực thành thị ở Tỉnh Lào Cai mới là nơi có tỷ suất hộ mái ấm gia đình chiếm hữu xe hơi lớn nhất cả nước với tỷ suất 19,3 %. Sau đó là thành thị ở Bắc Giang ( 19,2 % ), Thái Nguyên ( 18,1 % ), TP Lạng Sơn ( 17,7 % ) .Người dân ở top 10 tỉnh, thành sở hữu ô tô nhiều nhất cả nước có thu nhập bình quân bao nhiêu? - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Nếu nhìn vào tác dụng của báo cáo giải trình Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 của Tổng cục Thống kê, Tỉnh Bình Dương là địa phương có thu nhập trung bình đầu người cao nhất cả nước, đạt 7,019 triệu đồng / người / tháng, nhưng lại nằm ngoài top 10 về chiếm hữu xe hơi .

Cụ thể, trong top 10 địa phương có tỷ lệ sở hữu xe hơi cao nhất cả nước, thành phố Hà Nội xếp đầu về thu nhập bình quân đầu người với 6,205 triệu đồng/người/tháng. 

Xếp sau về thu nhập lần lượt là Bắc Ninh (5,439 triệu đồng/người/tháng), Đà Nẵng (5,284 triệu đồng/người/tháng), Quảng Ninh (4,539 triệu đồng/người/tháng) và Vĩnh Phúc (4,29 triệu đồng/người/tháng).

Ngoài ra, trong top 10 còn có Bắc Giang ( 3,93 triệu đồng / người / tháng ), Thái Nguyên ( 3,806 triệu đồng / người / tháng ), Nghệ An ( 3,004 triệu đồng / người / tháng ), Tỉnh Lào Cai ( 2,427 triệu đồng / người / tháng ) và xếp sau cuối là Thành Phố Lạng Sơn ( 2,297 triệu đồng / người / tháng ) .Người dân ở top 10 tỉnh, thành sở hữu ô tô nhiều nhất cả nước có thu nhập bình quân bao nhiêu? - Ảnh 2.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Có thể thấy, Tỉnh Lào Cai với TP Lạng Sơn là 2 tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc, có thu nhập thấp so với cả nước. Tỉnh Tỉnh Lào Cai xếp thứ 54 còn tỉnh TP Lạng Sơn xếp thứ 57 về thu nhập trung bình đầu người. Tuy nhiên, tỷ suất chiếm hữu xe ô tô của 2 tỉnh này lại cao hơn cả đầu tàu kinh tế tài chính TP. Hồ Chí Minh .

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An cũng chỉ đứng thứ 47 về thu nhập bình quân đầu người. Tuy nhiên, Nghệ An lại xếp trên Bình Dương, tỉnh có thu nhập bình quân cao nhất cả nước, về tỷ lệ sở hữu xe hơi.

https://tuyenquangonline.com/nguoi-dan-o-top-10-tinh-thanh-so-huu-o-to-nhieu-nhat-ca-nuoc-co-thu-nhap-binh-quan-bao-nhieu-20220621095900778.chn

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *